عکس از صفحه فیسبوک سازمان سی واچ
عکس از صفحه فیسبوک سازمان سی واچ

بامداد روز پنجشنبه ٣٠ می نیروهای دریایی ایتالیایی یک کشتی لاستیکی حامل ١٠٠ مهاجر را در ٩٠ کیلومتری جنوب لامپدوسا در آب‌های نزدیک لیبیا پیدا کردند. همزمان ١٧٨ مهاجر دیگر چهارشنبه شب گذشته و بامداد پنجشنبه در جزایر لامپدوسا و مالتا پیاده شدند.

نیروهای دریایی ایتالیا  در خبرنامه خود گفته‌اند که گشت دریایی Cigala Fulgosi در شرایطی به کمک مهاجران شتافت که کشتی لاستیکی حامل آنان با موتور خاموش در آب سرگردان بود.

بر اساس خبرنامه از جمله یک صد مهاجر سوار بر کشتی تنها حدود ده تن از آنان حلقه لاستیک نجات داشتند در حالیکه وضعیت آب وهوا در محل رو به وخامت می‌رفت. این مهاجران در  ٩٠ مایل دریایی آب‌های شمال لیبیا پیدا شدند.

از جمله مهاجران، ١٧ زن و ٢٣ تن دیگر افراد زیرسن  هستند.

خبر سرگردانی کشتی یاد شده در مدیترانه ابتدا روز چهارشنبه توسط سازمان امدادی آلمان سی واچ منتشر شد.

به گفته این سازمان، مهاجران توسط تیلفون با شماره عاجل "آلارم فون" تماس گرفته بودند.

بر اساس یک خبر دیگر نیروهای دریایی مالتا شب گذشته، ٧٥ مهاجر را که خود را به یک صندوق بزرگ ماهیگیری آویخته بودند از آب نجات دادند.

به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در مالتا، این مهاجران که بعد از سه روز سرگردانی در آب، در وضعیت رقت‍باری قرار داشتند در بندر والتا در مالتا پیاده شدند.

کمیساریای سازمان ملل همزمان خبر داد که دو قایق دیگر حامل ۴٦ و ٥٧ مهاجر شب گذشته در جزیره لامپدوسا پیاده شدند.

این مهاجران که از لیبیا حرکت کرده بودند طی سه روز در دریا سرگردان بودند و هنگام نجات از آب، بیشتر شان شدیدا «از رمق افتاده و و دچار سرمازدگی » بودند.  


 

در همین زمینه