مقام های جزیره ساموس در یونان گفته اند که وضعیت در زمستان پیشرو از کنترول آنان خارج خواهد شد.
مقام های جزیره ساموس در یونان گفته اند که وضعیت در زمستان پیشرو از کنترول آنان خارج خواهد شد.

اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان فدرال (بامف) سه چهارم از تقاضاهای خانواده های پناهجویان در یونان برای الحاق به آن ها در آلمان را رد کرده است. هزاران تن در حال حاضر در یونان انتظار پیوستن به خانواده های شان در آلمان را می کشند.

آنگونه که روزنامه های گروه رسانه ای فونکه (شماره روز جمعه) گزارش داده اند، ۴۷۲ مورد از ۶۲۶ تقاضایی که مقام های یونان از ماه جنوری ارائه کردند، رد شده است. روزنامه های مذکور این اطلاعات را از پاسخ حکومت آلمان فدرال به تقاضای جناح چپ در پارلمان این کشور به دست آوردند. 

براساس این گزارش، «بامف» در این زمینه جزئیاتی ارائه نمی کند و معلوم نیست که چرا تقاضاهای اشخاصی که می خواهند به نزد همسران، والدین یا فرزندانشان به آلمان بیایند، رد شده است. 

همزمان یونان نیز در گذشته تقریبا همه تقاضاها برای به عهده گیری دوسیه های پناهندگی از آلمان را رد کرده است. 

مرکز پذیرش مهاجران در جزیره خیوس یونان. عکس از ناصر احمدی.

در پاسخ حکومت آلمان فدرال آمده است، براین اساس «از جمله دلایل رد این تقاضاها، نبود امکان اسکان در یونان، نبود سند و مدرک در مورد سفر واقعی به یونان با ویزای این کشور و یا با توجه به راه های سفر و اقامت از زمان خروج از یونان عنوان شده است». 

براساس این اطلاعات بسیاری از پناهجویان هنوز در جزایر لیسبوس، ساموس و خیوس به سر می برند. بیشتر آن ها از کشورهای افغانستان، سوریه و عراق هستند.  

براساس قانون دابلین در اتحادیه اروپا، آن کشور عضو اتحادیه اروپا که فرد مهاجر در آن اقامت دارد، می تواند از یک کشور دیگر عضو که خانواده فرد مهاجر در آن جا به سر می برد، تقاضای به عهده گیری دوسیه پناهندگی آن ها را بکند. وحدت خانواده و محافظت از اطفال در قانون پناهندگی اتحادیه اروپا اهمیت ویژه ای دارد. 


 

در همین زمینه