مرکز بازداشت منیل-املو در شمال پاریس. عکس از مائوه پووله/ مهاجر نیوز
مرکز بازداشت منیل-املو در شمال پاریس. عکس از مائوه پووله/ مهاجر نیوز

سازمان‌های دفاع از حقوق مهاجران می‌گویند که افزایش بازداشت‌ها در مراکز بازداشت مهاجران ( CRA) در فرانسه، طی سال گذشته به وخیم‌تر شدن وضعیت حقوقی بازداشت شدگان منجر شده است. در این مراکز بازداشت خارجیانی نگهداری می‌شوند که در معرض اخراج قرار دارند.

در گزارشی که از سوی چندین سازمان از جمله فرانسه سرزمین پناهندگی، سیماد و اسفام منتشر شده آمده است که « طی سال ٢٠١٨ بازداشت افراد خارجی در مراکز بازداشت اداری در فرانسه افزایش شدیدی داشته است.»

بر بنیاد این گزارش، سال گذشته ٨٥١ ۴٥ خارجی در فرانسه و سرزمین‌های ماورای بحار متعلق به این کشور زندانی شدند و این ارقام نشان می‌دهند که در موارد زیادی پولیس اقدام به توقیف خارجیان کرده است تا آن‌ها را از فرانسه اخراج کند.

گزارش می‌گوید که تصمیم حکومت فرانسه مبنی بر ایجاد یک مرکز بازداشت با ظرفیت ۴٨٠ نفر برای افزایش ظرفیت این مراکز، طی ده سال گذشته بی‌سابقه بود.

سازمان‌های تهیه کننده گزارش از این امر جداً انتقاد کرده‌اند که « حکومت به فرمانداران پولیس دستور داده است بیشتر از پیش توقیف‌خانه‌ها را پُر کنند»؛ اقدامی که « در نیمه دوم سال گذشته استفاده از این مکان‌ها را بیشتر کرده و عواقب جدی بر افراد بازداشت شده داشته است.»

بیشتر بخوانید: گزارش: انتظار در مرکز بازداشت افراد بدون مدرک در شمال پاریس

در گزارش تاکید شده که « بازداشت افراد بسیار فقیر یا آسیب دیده از لحاظ روانی و فاصله حداقل میان افراد در توقیف‌خانه‌ها، به تنش‌های جدی میان آنان دامن زده است.»

در حالی‌که مهلت متوسط توقیف افراد در سال گذشته به ١۴،٦ روز می رسید، رقم کسانی که بیشتر از ٣٠ روز در این مراکز باقی‌مانده‌اند به سرحد انفجار،( یعنی ۴۴٣٢ نفر در سال ٢٠١٩ در برابر  ٢۴٦٨ نفر درسال ٢٠١٧ ) رسیده بود.  

سازمان‌های حمایت کننده از مهاجران نگرانند که  با اجرایی شدن قانون جدید مهاجرت و پناهندگی از ماه جنوری ٢٠١٩- که مهلت بازداشت را از ۴٥ روز به ٩٠ روز افزایش داده است - وضعیت در بازداشتگاه‌ها به وخامت نگراید.

 گذشته از همه، در سال گذشته شمار خانواده‌هایی که با فرزندان شان توقیف شده‌اند- ١٢٢١ کودک در مایوت و ١١۴ خانواده با ٢٠٨ کودک در متروپول- در سطح بالایی قرار داشته است.

بیشتر بخوانید: فرستادن کودکان مهاجر به بازداشت‌گاه به آن‌ها ضربه روحی وارد می‌کند

 این در حالیست که موضوع بازداشت کودکان در توقیف ‌خانه‌ها به مشاجرات جدی هنگام بررسی قانون جدید دامن زده بود. 

در همین زمینه