Photo: InfoMigrants احمد جمال، پناهجوی سودانی که در حال حاضر سرگرم فراگیری تحصیلات در شهر لیون فرانسه است.
Photo: InfoMigrants احمد جمال، پناهجوی سودانی که در حال حاضر سرگرم فراگیری تحصیلات در شهر لیون فرانسه است.

اینفومایگرانتس به تازگی یک نامه سرگشاده دریافت کرد که توسط یک آواره سودانی نوشته شده است. نویسنده این نامه احمد جمال نام دارد که پارلمان اروپا را مخطاب قرار داده است. او زمانی که ۲۷ سال داشت، مجبور شد از دارفور فرار کند و در سال ۲۰۱۷ به فرانسه رسید. حالا این جوان سودانی در یکی از دانشگاه های شهر لیون در رشته جامعه شناسی تحصیل می‌کند. او در نامه اش با تاکید از اتحادیه اروپا می‌خواهد که سیاست های مرگبار در قبال مهاجران را تغییر بدهد، از پناهجویان بیشتر از گذشته استقبال کند و رویه ای انسانی تر در پیش بگیرد.

خانم ها و آقایان در پارلمان اروپا

من این نامه را [...] با توجه به تحولات متعددی می‌نویسم که فعلا در سطح جهانی به ویژه سطح سیاسی، اقتصادی و محیط زیست جریان دارد. (شما به دنبال انتخابات پارلمان اروپا) با مشکلات زیاد در بخش مختلف به ویژه امور پناهجویان مواجه خواهید شد.

من به شما این نامه را می‌نویسم، چون در اروپا به عنوان یک مهاجر زندگی می‌کنم. وضعیت من با میلیون ها مهاجر دیگر که وطن شان را در جستجوی امنیت و یک زندگی آبرومندانه ترک کرده اند، یکسان است. 

خانم ها و آقایان:

شما شاید طی چندسال گذشته شاهد مرگ و میر هزاران پناهجو در بحیره مدیترانه بوده اید و شاید تصاویر ما را دیده باشید که چگونه در سرک ها و زیر پل های شهرهای زیبایتان یا پیرامون شهرهای پاریس، رُم، برلین یا بروکسل زندگی می‌کنیم.

شما حتما صفوف طولانی ما را که برای دریافت غذا، لباس، رفتن به تشناب و یا رسیدگی به مسائل اداری تشکیل می‌شود، دیده اید. صفوفی که ما مهاجران تشکیل می‌دهیم، همه جا مشاهده می‌شود.

شما حتما بازار برده فروشی را دیده اید: ما فکر می‌ که چنین چیزی دیگر وجود ندارد، اما این پدیده در قرن ۲۱ بازگشته است.

خانم ها و آقایان:

ما با یک فاجعه مواجه هستیم. به این خاطر من به این نتیجه رسیده ام که از شما برای نجات مهاجران کمک بخواهم. شما باید برای یافتن راه برای حل این بحران بشری، دست به کار شوید.

۱: شما باید به خاطر تعداد رو به کاهش کشتی های نجات در بحیره مدیترانه کاری بکنید.

سیاست های مهاجرت اروپا به غرق شدن هزاران مهاجر در بحیره مدیترانه منجر شده است. من وجدان شما را خطاب قرار می‌دهم: تعداد کشتی هایی را که می‌خواهند جان ما را نجات دهند، کاهش ندهید.

۲: به هزاران مهاجر که در لیبیا گیرمانده اند، کمک کنید. جان این اشخاص و به خصوص زنان و کودکان در میان آن ها در خطر است. مرگ، گرسنگی، بیماری و خطرات جنگ جان مردم را تهدید می کند.

۳:  به آن هایی که در اروپا به سر میبرند، کمک کنید. وضعیت برخی از مهاجرانی که به اروپا رسیده اند، بهتر از آن هایی نیست که در لیبیا گیرمانده اند.

آن ها به خاطر دشواری های ناشی از قانون دابلین و مشکلاتی مانند انتظار طولانی مدت و رد تقاضاهای پناهندگی شان نمی‌توانند در کشورهای میزبان شان یک زندگی آبرومندانه را آغاز کنند. 

این مهاجران که از یک فاجعه فرار کرده اند، با مشکلات و فجایعی روبرو می‌شوند که پیچیده تر است.

به این خاطر از شما درخواست بازبینی سیاست های پناهندگی تان را دارم، به خصوص قانون دابلین که زندگی بسیاری از مهاجران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

خانم ها و آقایان: 

شما باید متوجه این باشید که نفرت پراکنی افزایش یافته است. جنبش های افراطی قدرتمندتر می‌شوند و بیانیه ها و خواسته های شان روشن است: عدم پذیرش دیگران. من امیدوارم که مجمع جدید شما اعضایی را انتخاب کند که ذهن بازتر داشته باشند و مهاجران را بپذیرند.

آینده ما به اشخاصی بستگی دارد که در این انتخابات پیروز شوند.

 

در همین زمینه