وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن آلمان با گسترش اخراج پناهجویان افغان مخالفت کرده است.
وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن آلمان با گسترش اخراج پناهجویان افغان مخالفت کرده است.

بوریس پیستوریوس، وزیر داخله نیدرزاکسن از حزب سوسیال دموکرات (اس پی دی) با پیشنهاد گسترش اخراج پناهجویان به افغانستان مخالفت کرد. وزارت داخله آلمان فدرال در نظر دارد اخراج پناهجویان رد شده به افغانستان دیگر محدود نباشد.

در شرایط کنونی بیشتر ایالت های آلمان تنها پناهجویان رد شده‌ای را به افغانستان اخراج می‌کنند که مرتکب جرم شده باشند، از نظر امنیتی خطرناک پنداشته شوند و یا در روند تثبیت هویت با ادارات مربوطه همکاری نکنند. در این میان، این پیشنهاد نیز وجود دارد که برعلاوه این سه کته گوری، دیگر پناهجویان رد شده افغان نیز اخراج شود.

سخنگوی وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن به خبرگزاری آلمان در هانوفر در مورد گسترش اخراج ها به افغانستان گفت: «این پیشنهادی است که ما در شرایط فعلی آن را رد می‌کنیم

او گفت که وزیر داخله نیدرزاکسن تا زمانی به گسترش اخراج پناهجویان افغان فراتر از مجرمان و افراد خطرناک موافقت نمی‌کند که گزارش وزارت خارجه آلمان از وضعیت قابل قبول امنیتی افغانستان خبر بدهد.

پیستوریوس گفته است که تنها امسال هشت حمله در کابل رخ داده است که تلفات زیادی را در پی داشته است. او افزوده است: «با پیشنهاد قابل درک وزارت داخله فدرال مبنی بر افزایش شمار اخراجی ها، ما باید معیارهای خود را حفظ کرده و نباید انسان های بی تقصیر را به مناطق جنگی پس بفرستیم

وزرای داخله ایالت ها و فدرال آلمان قرار است از روز چهارشنبه تا جمعه این هفته در شهر کیل، در یک اجلاس سه روزه شرکت کنند. بنا بر یک طرح پیشنهادی قرار است بازگشت ها به افغانستان همچنان ادامه یابند و تنها به اخراج افراد خطرناک، مجرمان و کسانی که در تثبیت هویت همکاری نمی‌کنند، محدود نشود.

این مطلب پیش از ای در صفحه رسانه همکار ما (دویچه وله) به نشر رسیده بود.


 

در همین زمینه