هدف اصلی عملیات دریایی سوفیا که در سال ٢٠١٥ راه ندازی شد مبارزه علیه شبکه‌های قاچاقبران انسان و اعمال تحریم‌های تسلیحاتی علیه لیبیا بود. عکس از پیکچر الیانس
هدف اصلی عملیات دریایی سوفیا که در سال ٢٠١٥ راه ندازی شد مبارزه علیه شبکه‌های قاچاقبران انسان و اعمال تحریم‌های تسلیحاتی علیه لیبیا بود. عکس از پیکچر الیانس

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه ١٠ جون قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن عملیات اروپایی سوفیا (Sophia) در آب‌های لیبیا برای یک سال دیگر تمدید می‌شود. با این حال، تشدید سیاست‌های ضد مهاجرتی ایتالیا عملیات سوفیا را با ناکامی روبرو کرده است.

هدف اصلی عملیات دریایی سوفیا که در سال ٢٠١٥ راه ندازی شد مبارزه علیه شبکه‌های قاچاقبران انسان و اعمال تحریم‌های تسلیحاتی علیه لیبیا از طریق کنترول کشتی‌ها در منطقه است.

بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز دوشنبه با اکثریت آراء به تصویب رسید ماموریت سوفیا در آب‌های لیبیا برای یک سال دیگر تمدید شد.

با این حال فشارهای دولت ایتالیا برای محروم کردن عملیات سوفیا از کشتی‌های مورد استفاده و تعویض آن با عملیات هوایی، سبب شده است که در عمل، ماموریت سوفیا ناممکن گردد.

در چنین وضعیتی، سازمان ملل روز گذشته از کشورهای عضو درخواست کرد که برای رعایت تحریم‌ها علیه لیبیا، کشتی‌های خود را به منطقه اعزام کنند.

غسن سلامه، فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبیا ابراز نگرانی کرد که انتقال اسلحه از طریق دریا و زمین به لیبیا، بحران کنونی در این کشور را تشدید و زمینه را برای بدل شدن به جنگ داخلی آماده خواهد کرد.


 

در همین زمینه