رئیس اداره کاریابی آلمان فدرال افزود، حدود  ۲۸ هزار مهاجر به یادگیری مسلک‌های مختلف مشغول هستند
رئیس اداره کاریابی آلمان فدرال افزود، حدود ۲۸ هزار مهاجر به یادگیری مسلک‌های مختلف مشغول هستند

به گفته دِتلِف شیله، رئیس آژانس کاریابی آلمان فدرال، ادغام مهاجران در بازار کار به خوبی جریان دارد و موفقیت های به دست آمده فراتر از آن چه است که انتظار می رفت. اما او گفت که این مساله در مورد زنان مهاجر صدق نمی‌کند.

شیله به روزنامه آلمانی «آوگسبورگر الگماینه» (شماره روز سه شنبه) گفت: «هدف ما این بود که سالانه حدود ده درصد از مهاجرانی را که بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ وارد کشور شده اند، در بازار کار ادغام کنیم. دستاوردهای ما از این هم فراتر می رود.» 

به گفته او دراین میان ۳۰۴ هزار مهاجر کار می‌کنند و ملزم به پرداخت بیمه اجتماعی هستند. ۷۱ هزار تن دیگر به طور نیمه وقت استخدام شده اند. شیله افزود: «به این ترتیب تقریبا  ۳۰ درصد از مهاجرانی که به این جا آمده اند، در بازار کار ادغام شده اند، بدون این که ما از آن ها حمایت خاصی کرده باشیم.» 

رئیس اداره کاریابی آلمان فدرال افزود، حدود ۲۸ هزار مهاجر به یادگیری مسلک‌های مختلف مشغول هستند: «به این وسیله مشکل کمبود متقاضی در زمینه یادگیری برخی از مسلک‌ها کمی رفع می شود». بربنیاد اطلاعاتی که والتر شیله ارائه کرد، در این میان ۴۵۶ هزار پناهجو به دنبال کار هستند و ۱۹۶ هزار تن (در اداره کاریابی آلمان فدرال) به عنوان بیکار ثبت شده اند. 

شیله در ادامه گفت: «ادغام زنان (در بازار کار) خوب پیش نمی‌رود» و در کشورهایی مانند سوریه میزان اشتغال زنان کمتر از حد متوسط است. برای بسیاری از این زنان تحویل فرزندان به مهد کودک یا کودکستان عجیب و غیرمعمول است: «به این خاطر بسیاری از زنان مهاجر کار نمی‌کنند. در برخی از موارد شوهرانشان نیز با کار کردن آن‌ها مخالف هستند.» 

شیله در ادامه افزود، ادغام مهاجران (در بازار کار) به ضرر شهروندان آلمانی بیکار نبوده است. او گفت: «ما نمی‌خواستیم حتی به یک شهروند آلمانی هم که به طور درازمدت بیکار است، ضرر برسد، به این خاطر  کارمندان اضافی استخدام کردیم و بر بودجه مان هم افزوده شد.» 

رئیس آژانس کاریابی آلمان فدرال می‌گوید، هیچگاه از نواحی شهرهای این کشور نشنیده که یک کودک آلمانی هم به خاطر مهاجران از ورود به کودکستان محروم شده باشد. او در مورد اجاره خانه گفت، مشکل کمبود محل سکونت جدی است، اما مهاجران نقشی در این زمینه ندارند، چون آن‌ها نمی توانند (در بسیاری از موارد) از عهده پرداخت کرایه خانه برآیند.


 

در همین زمینه