بیشترین درخواست برای تجدید نظر از سوی پناهجویان مرد ارایه شده است.
بیشترین درخواست برای تجدید نظر از سوی پناهجویان مرد ارایه شده است.

یک کار تحقیقاتی نشان می‌دهد که قضات زن بیشتر از همکاران مردشان به نفع پناهجویان در اتریش حکم صادر می‌کنند. معلومات همه جانبه را در این گزارش بخوانید.

پناهجویانی که درخواست پناهندگی شان در اتریش رد شده، می‌توانند با مراجعه به یکی از محاکم مسئول درخواست تجدیدنظر بدهند. این محاکم بین سال های  ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ به دوسیه های ده ها هزار مهاجر رسیدگی کرده اند. در طول این سال ها به حدود ۳۱ درصد از این پناهجویان در محکمه پاسخ مثبت داده شده است. اما بیشتر این پناهجویان پاسخ رد دریافت کرده اند. بیشتر این درخواست های تجدیدنظر از سوی پناهجویان مرد ارائه شده بود، اما (با این کار تحقیقاتی) معلوم شد که زنان پناهجو شانس بیشتری برای برنده شدن در محکمه دارند.  

یک گروه از دانشمندان علوم سیاسی در آلمان و اتریش می‌خواستند ببینند که آیا جنسیت در محکمه مسئول رسیدگی به درخواست های تجدیدنظر پناهجویان نقشی بازی می‌کند یا نه. 

تبعیض جنسیتی مطرح است 

این تیم کاری پس از شش سال تحقیق و بررسی ۴۰ هزار دوسیه پناهندگی به این پاسخ های مهم دست یافت:  

- جنسیت پناهجو در محکمه تاثیر اساسی بر چگونگی رسیدگی به درخواست تجدیدنظر او دارد. امکان کسب نتیجه مثبت برای یک زن ۳۷.۵ درصد و برای مردان ۲۸.۵ درصد است. 

- جنسیت قاضی می‌تواند بر احتمال کسب پناهندگی تاثیرگذار باشد. 

- قضاتی که بیشتر به درخواست های تجدیدنظر پناهجویان مرد رسیدگی می‌کردند، در مقابل پناهجویان زن بسیار جانبدارانه رفتار می‌نمودند و احتمال این که به نفع آن ها حکم صادر کنند، بیشتر بود.  

الخاندرو اکر، یکی از این محققان از دانشگاه منهایم گفت: «فرض کنیم که یک قاضی بیشتر با پناهجویان از افریقا سروکار دارد که اکثر آن ها مرد هستند و بعد این قاضی با یک متقاضی زن مواجه می‌شود. (دراین صورت) احتمال این که درخواست کننده زن پاسخ مثبت دریافت کند، بسیار بیشتر است. به گفته وی در این ارتباط تفاوتی در رفتار قضات زن و مرد وجود ندارد. 


From file migrants arrive by bus at an asylum seeker center on the Austrian border

آن چه که ما نمی‌دانیم

این مساله گویا محکمه ها بیشتر تمایل دارند که به نفع زنان پناهجو رای بدهند، سوالات زیادی را ایجاد می‌کند. به طور مثال: 

آیا ممکن است که متقاضیان زن به طور عموم دلایل بهتری برای ارائه تقاضای پناهندگی داشته باشند؟ شاید به این خاطر شانس آن ها برای موفقیت در محکمه بیشتر است. آیا رفتار زنان در محکمه بر تصمیم گیری آنان تاثیرگذار است؟ کار تحقیقاتی اکر و همکارانش نمی‌تواند به این سوالات که به متقاضیان و به طور بالقوه به محتوای دوسیه های‌شان ارتباط دارد، پاسخ بدهد. 

احتمال این که زنان قاضی پاسخ مثبت بدهند، بیشتر است 

این که محکمه زنان متقاضی را ترجیح می‌دهد، تنها نتیجه‌ای نیست که الخاندرو اکر و همکارانش به آن دست یافته اند. این کار تحقیقاتی جوانب دیگری از تبعیض جنسی را نیز برملا می‌کند. 

تقریبا بیش از نیمی از قضاتی که احکام‌شان در این کار تحقیقاتی بررسی شد، مرد بودند، اما این نیمه دیگر قضاتی بودند که بیشترین پاسخ های مثبت را به درخواست های تجدیدنظر می‌دادند. 

الخاندرو اکر در ادامه گفت، قضات زن در محاکم اتریش بیشتر از همکاران مردشان به دادن پناهندگی تمایل دارند و فرقی نمی‌کند که پناهجوی شاکی مرد باشد یا زن. او گفت: «اگر یک مرد و زن هر دو از ایران یا عراق به اتریش بیایند، کم و بیش پس زمینه مشابهی داشته باشند، درخواست پناهندگی بدهند و یک قاضی مرد به درخواست تجدیدنظر پناهجوی زن رسیدگی کند و پناهجوی مرد در مقابل یک قاضی زن قرار گیرد، احتمال این که او (پناهجوی مرد) پناهندگی دریافت کند، بیشتر است».  


آیا محکمه های رسیدگی به درخواست های تجدیدنظر عادلانه رفتار نمی‌کنند؟ 

تیم تحقیقاتی می‌گوید، یافته‌ها نشان می‌دهند که شاید رسیدگی به درخواست های تجدیدنظر در محکمه عادلانه نباشد. در احکام صادر شده تفاوت هایی وجود دارد که به مرد یا زن بودن قاضی مربوط می‌شود. افزون بر این تعداد دوسیه های هر قاضی و این که چه تعداد از متقاضیان زن یا مرد هستند، بر میزان موفقیت زنانی که در محکمه حضور می‌یابند، تاثیرگذار است.  

در این کار تحقیقاتی معلوم نمی‌شود که چرا این عدم توازن وجود دارد. اکر می‌گوید: «ما نمی‌توانیم بگوییم که آیا مردان مورد تبعیض قرار می‌گیرند و با زنان (در محکمه) سخاوتمندانه تر رفتار می‌شود. زیرا ما نمی‌توانیم بگوییم که تصمیم "صحیح" چیست.»

اما در برابر این نابرابری در سیستم، کاری را باید انجام داد: «این که یک پناهجو در اتریش پناهندگی به دست می‌آورد یا نه، نباید به جنیست قاضی بستگی داشته باشد، بلکه محتوای دوسیه باید تعیین کننده باشد.» 

الخاندرو اکر پیشنهاد می‌کند که برای رفع این مشکل، قضات زن و مرد به طور گروهی به درخواست های پناهندگی رسیدگی کنند. افزون بر این نباید دوسیه هایی که هرکدام از قضات به آن رسیدگی می‌کنند، فقط محدود به زنان یا مردان باشد.  

به گفته اکر، قضاتی هستند که در تمام طول سال حتی به دوسیه یک زن متقاضی هم رسیدگی نمی‌کنند. در حالی که بیشتر درخواست کنندگان در اتریش و کشورهای دیگر اروپایی مرد هستند، شاید «دست کم» امکان ایجاد توازن به میزان «بسیار اندک» وجود داشته باشد. 

الخاندرو اکر و همکارانش علاقه زیادی به این ندارند که بدون جمع آوری و بررسی اطلاعات جدید، از یافته های شان برای بررسی اوضاع در کشورهای دیگر استفاده کنند. دراین میان، محکمه اداری فدرال در اتریش مسئول رسیدگی به درخواست های تجدیدنظر پناهجویان شده است. تیم اکر بسیار به دقت از سیستم جدید نظارت می‌کند و امیدوار است که شاهد تحولات مثبتی باشد. 


 

در همین زمینه