عکس از آرشیف/ اتحادیه اروپا به هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان به بیش از ۳۲ هزار تن اجازه ورود قانونی به این اتحادیه را داده است.
عکس از آرشیف/ اتحادیه اروپا به هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان به بیش از ۳۲ هزار تن اجازه ورود قانونی به این اتحادیه را داده است.

اتحادیه اروپا به دلیل جلوگیری از عبور غیر قانونی از مسیر مرگبار دریای مدیترانه و اخاذی قاچاقچیان به ده ها هزار نفر اجازه ورود قانونی داده است. اتحادیه اروپا موافقت کرده است که پناهجویان از مناطق دچار بحران را بپذیرد.

در چهارچوب یک برنامه اتحادیه اروپا تا کنون ۳۲ هزار و۷۰۰ پناهجوی نیازمند حفاظت و آسیب پذیر از شمال افریقا و خاورمیانه به اروپا آمده اند. دیمیتریس آوراموپولوس، کمیسیار اتحادیه اروپا در امور پناهندگان به گروه رسانه ای «فونکه» گفته است که از جمله این افراد ۴۱۰۰ نفر به آلمان آمده اند. با این کار اتحادیه اروپا دو سوم از سهمیه وعده داده شده اش را تحقق بخشیده است، اما به مراتب از برنامه وعده داده شده اش عقب است.

برنامه به اصطلاح اسکان مجدد در نظر دارد که به خصوص راه های قانونی و امن برای رسیدن به اروپا را برای پناهجویان آسیب پذیر و نیازمند حفاظت باز کند. تا اکتوبر امسال در مجموع ۵۰ هزار مهاجر از کشورهایی مانند لیبیا و اتیوپیا و یا ترکیه و اردن به اروپا منتقل خواهند شد.

اتحادیه اروپا: «آلمان در مسیر درست قرار دارد»

آلمان اعلام آمادگی کرده است که ۱۰ هزار پناهجوی دیگر را جذب می‌کند. کمیسار امور پناهندگی اتحادیه اروپا به گروه رسانه ای «فونکه» گفته است که آلمان با پذیرش بیش از ۴۰۰۰ پناهجو «در مسیر درست قرار دارد». آوراموپولوس این برنامه اتحادیه اروپا را نوعی موفقیت خواند. او گفت: «ما افرادی را که نیازمند حفاظت و امنیت اند به گونه قانونی به اروپا می آوریم.»

کمیسیون اتحادیه اروپا این برنامه را از ماه سپتمبر سال ۲۰۱۷ روی دست گرفت تا به پناهجویان نیازمند حفاظت کمک کند و از مهاجرت آنها از مسیر خطرناک دریای مدیترانه جلوگیری کند. کشورهای عضو این کار را داوطلبانه انجام می‌‎دهند. کمیسیون اتحادیه اروپا برای آنها برای این کار مجموعا نیم میلیارد یورو در اختیار آنها قرار می‌دهد. انتخاب این افراد در همکاری مشترک با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد «یو ان اچ سی آر» صورت می‌گیرد.

 Pa/af (afp, epd, knaدویچه وله


 

در همین زمینه