اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال در جریان بررسی مجدد، پناهندگی حدود ۶۰۰ تن را لغو کرده است.
اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال در جریان بررسی مجدد، پناهندگی حدود ۶۰۰ تن را لغو کرده است.

اداره مهاجرت فدرال آلمان در نخستین چهار ماه سال جاری میلادی، پس از بررسی مجدد دوسیه های پناهندگی، تصامیم مثبت خود در مورد قبولی حدود ۶۰۰ پناهجو را لغو کرد. اما احزاب سبزها و چپ های آلمان از این تصمیم انتقاد می‌کنند.

"بامف" یا اداره فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی گفته است که برعکس در بیش از ۹۸ درصد دوسیه های که از نو بررسی شده اند، تصامیم مثبت به گونه قبل باقی مانده است. به قول این اداره در مجموع، در چهار ماه اول سال جاری میلادی جمعاً ۳۲ هزارو ۶۶۷ دوسیه پناهندگی از نو مورد بررسی قرار گرفته بودند.

چنانچه از پاسخ حکومت فدرال به یک درخواست لوئیس امتسبرگ نماینده حزب سبز ها در پارلمان بر می‌آید، قبولی به عنوان پناهنده یا مهاجر در ۴۸۹ مورد، لغو شده است، زیرا پیش شرط ها در این موارد ارایه نشده است.

۱۱۴ پناهجو از حق حفاظت محروم شده اند، زیرا آنها در جریان بررسی تقاضا های پناهندگی شان اظهارات نادرست کرده بودند.

بیشتر از همه قبولی آن عده از پناهجویان لغو شده است که در اداره مهاجرت فدرال آلمان (بامف) به عنوان سوریایی و یا عراقی راجستر شده بودند.

لوئیس امتسبرگ به این سوال که در حد اوسط تاچه زمانی بررسی دوباره موارد قبول پناهندگی دوام می‌کند، پاسخی دریافت نکرده است. وزارت داخله آلمان گفته است که از چنین مواردی "آمارگیری نمی‌شود".

براساس گزارش این وزارت، جریان بررسی دوباره قبولی پناهندگی پیش از تصمیم نهایی در باره آن، هیچ تاثیری در بررسی جاری ویزا برای الحاق خانواده ها ندارد.

dpa/si/hm دویچه وله


 

در همین زمینه