کشتی سی واچ در مدیترانه. عکس از صفحه تویتر
کشتی سی واچ در مدیترانه. عکس از صفحه تویتر

روز شنبه، ١٥ جون، از مجموع ٥٣ مهاجر نجات یافته توسط کشتی سی واچ، ١٠ تن شامل خردسالان و دو زن اجازه یافتند در بندر لامپدوسا پیاده شوند. همزمان ماتئو سالوینی، باردیگر بر ممنوعیت حضور کشتی‌های امدادی در بنادر این کشور تاکید کرد.

کشتی سی واچ بعد از نجات ٥٣ پناهجو در روز چهارشنبه هفته گذشته در آب‌های نزدیک به لامپدوسا انتظار می‌کشید تا اجازه یابد مهاجران را به یک بندر  مطمئن پیاده کند.

دو روز بعدتر، ماتئو سالوینی به ده تن از مهاجران، سه مهاجر زیرسن، سه زن، دو همراه و دو مرد بیمار اجازه داد در لامپدوسا پیاده شوند.

قرار بود این مهاجران با یک کشتی به لامپدوسا منتقل گردند.

وزیر داخله ایتالیا که در عین حال معاون نخست وزیر و رهبر راست افراطی " لا لیگا" است هفته گذشته با قاطعیت ورود کشتی سی واچ به بنادر این کشور را ممنوع کرده بود.

او در پیامی در تویتر نوشت: « من ممنوعیت ورود، ترانزیت و توقف سی واچ در قلمرو آب‌ی ایتالیا را مطابق به قانون فرمان جدید درباره امنیت، امضا کردم.»

او در پایان جلسه شورای وزیران ایتالیا گفت فرمان جدید، از جمله، « کاپیتان، مالک و سازنده کشتی ای را که بدون اجازه وارد قلمروهای آبی ایتالیا گردد به پرداخت جریمه ای بین ١٠ هزار  تا ٥٠ هزار یورو ملزم می‌کند.»

سالوینی از این امر شدیداً ناراحت است که کشتی سی واچ از برگرداندن مهاجران به لیبیا، طبق توافق مقام‌های ایتالیا با این کشور، سر باز می زند اما مسئولان سی واچ معتقد هستند که طرابلس برای پیاده کردن مهاجران یک بندر امن نیست.


 

در همین زمینه