در هفته گذشته سازمان امدادی «سی واچ» که از آلمان است، بیش از ۵۰ تن را در برابر ساحل لیبیا از یک قایق بادی نجات داد.
در هفته گذشته سازمان امدادی «سی واچ» که از آلمان است، بیش از ۵۰ تن را در برابر ساحل لیبیا از یک قایق بادی نجات داد.

بیش از ۵۰ شهر و ناحیه در آلمان می‌خواهند که پناهجویان نجات یافته در مدیترانه را بپذیرند. در هفته گذشته سازمان آلمانی «سی واچ» بیش از ۵۰ تن را از یک قایق بادی در برابر ساحل لیبیا نجات داد.

یک سخنگوی وزارت داخله آلمان فدرال گفت، این نواحی به طور کتبی آمادگی شان را برای پذیرش پناهجویان اعلام کرده اند. 
در هفته گذشته سازمان امدادرسانی «سی واچ» که از آلمان است، بیش از ۵۰ تن را در نزدیکی سواحل لیبیا از یک قایق بادی نجات داد. اما ایتالیا به کشتی نجات «سی واچ ۳» اجازه لنگر انداختن را نمی‌دهد. 
سازمان «سی واچ» می‌گوید که آلمان ظاهرا در انتظار یک راه حل اروپایی است و از این سیاست انتقاد می‌کند. روبِن نویگِباوَر، سخنگوی این سازمان گفت: «آلمان باید دست به کار شود»، اما در حال حاضر هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال با سیاست هایش مانع کمک آلمان فدرال می‌شود. 
وزارت داخله آلمان فدرال در برلین اعلام کرد که با پیداکردن یک راه حل مخالف نیست. به شرطی که «تا حد امکان تعداد زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دراین زمینه همکاری کنند و هماهنگی (کمک به پناهجویان نجات یافته) را کمیسیون اروپا به عهده بگیرد». 


 

در همین زمینه