Photo:© Amnesty International طیبه عباسی و احسان عباسی، اعضای خانواده افغان که قرار بود از ناروی به افغانستان اخراج شوند.
Photo:© Amnesty International طیبه عباسی و احسان عباسی، اعضای خانواده افغان که قرار بود از ناروی به افغانستان اخراج شوند.

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان افغانستان می‌گوید که با پس فرستادن یک خانواده چهار نفری افغان از ناروی موافقت نکرده است. انتظار می‌رفت که این افراد به کابل فرستاده شوند، اما از نیمه راه به ناروی بر گردانده شدند.

مقام های ناروی یک خانم مهاجر افغان را با دو پسر و یک دخترش از این کشور اخراج کرده بود. قرار بود این خانواده به افغانستان برگردانده شود. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید که با دریافت اطلاع در مورد این چهار تن، نگرانی اش را با نمایندگان سیاسی اسلو در کابل شریک نموده و خواستار تجدید نظر در این مورد شده است.

این خانواده از ناروی به شهر استانبول ترکیه انتقال داده شده بود و انتظار می‌رفت که به زودی وارد کابل شود.

غلام مرتضی رسولی، رئیس حمایت های حقوقی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در گفتگو با "انفومایگرانتس" اظهار کرد: «برای ما معلومات از بخش های دیگر مواصلت نموده بود. ما در مورد مشکل صحی یک تن از اعضای این خانواده در جریان قرار گرفتیم. به گونه فوری با نمایندگی سیاسی ناروی در افغانستان تماس گرفتیم. از آنان خواستیم که در این مورد تجدید نظر کنند[...] آنان در این مورد از خود انعطاف نشان دادندغلام مرتضی رسولی، رئیس حمایت حقوقی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان

آقای رسولی می‌گوید که بر بنیاد معلومات وزارت امور مهاجرین، احتمالاٌ این خانواده از شهر استانبول به ناروی دوباره انتقال یافته است.

اخراج این خانواده واکنش برخی از نهادهای بین المللی را به همراه داشته است. سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه ای از مقام های کشور ناروی خواسته بود که به اخراج این خانواده به افغانستان مبادرت نورزد.

سازمان عفو بین الملل در اعلامیه خبری این نهاد، معلومات در مورد هویت این خانواده را چنین به نشر رسانده بود: احسان عباسی ۱۶ ساله، یاسین عباسی ۲۲ ساله و طیبه عباسی ۲۰ ساله روز شنبه گذشته همراه با مادرشان از ناروی به شهر استانبول، به هدف فرستادن شان به افغانستان انتقال یافته اند. قرار است مادر این سه جوان به دلیل وضعیت نامناسب صحی به ناروی باز گردانده شود، اما فرزندانش در معرض اخراج به کابل قرار دارند.

طیبه عباسی که یک افغان می‌باشد در زمان مهاجرت، در ایران متولد شده است. او با اعضای خانواده اش در سال ۲۰۱۲ وارد ناروی شده بود. از طیبه عباسی به عنوان یک مدافع شجاع حقوق بشری نام برده شده است. Taibeh and her brothers are currently in #Turkey, as the Norwegian govt is trying to send them to Afghanistan. 

ماسیمو موراتی، معاون این سازمان برای اروپا گفت: «اخراج کردن این سه خواهر و برادر از جامعه ای که در آن بیش از هفت سال را سپری کرده اند [...] به کشور در حال منازعه، سوء استفاده غیرقانونی از قدرت است

این مقام سازمان عفو بین الملل همچنان تاکید کرد که "افغانستان یک کشور امن برای بازگشت نمی‌باشد، اگر این اخراج سنگ دلانه عملی شود، اعضای خانواده را ازهم جدا نموده و زندگی این سه جوان در معرض خطر قرار گرفته و آینده شان گرفته خواهد شد«.

این در حالیست که روند اخراج پناهجویان افغان از برخی کشورهای اروپایی کماکان ادامه دارد. به تازگی روز (سه شنبه، ۱۸ جون) یک گروه ۱۱ نفری پناهجویان رد شده افغان از آلمان، به کابل رسید.


 

در همین زمینه