در سال جاری، رقم پناهجویان و آوارگان در سطح جهان به بیش از ۷۰ میلیون تن رسیده است.
در سال جاری، رقم پناهجویان و آوارگان در سطح جهان به بیش از ۷۰ میلیون تن رسیده است.

منازعات جدید و بحران های حل ناشده شمار پناهجویان و آوارگان در سطح جهان را در سال گذشته به نقطه اوج تازه ای، بلند برده است. اولتر از همه کشور های با اقتصاد متوسط و کشورهای تنگدست بیشترین آوارگان را در خاک خود جا داده اند.

فیلیپو گراندی کمیسیار امور پناهندگان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اظهار داشت که تا ۳۱ دسمبر سال ۲۰۱۸ شمار پناهجویان، آوارگان و متقاضیان پناهندگی در سراسر جهان به ۷۰.۸ میلیون نفر می‌رسید. به قول وی این رقم ۲.۳ میلیون نفر بیشتر از سال قبلی اش بوده و به تناسب ۲۰ سال پیش حالا دو برابر افزایش یافته است. این درحالیست که در آلمان شمار متقاضیان پناهندگی باز هم به گونه چشمگیر کاهش یافته است.

در گزارش سالانه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی، که روز چهارشنبه (۱۸ جون ۲۰۱۹) در برلین پایتخت آلمان ارائه شد، رقم جدید پناهجویان و آوارگان در سراسر جهان در بلند ترین حد از زمان تأسیس این کمیساریا در سال ۱۹۵۰ خوانده شده است. گراندی می‌گوید که این روند "در جهت غلط" در حال انکشاف است.

به اساس گزارش سازمان ملل ۷۰.۸ میلیون نفر رقمی است که بسیار "محافظه کارانه" شمارش شده است. فیلیپو گراندی می‌گوید به طور مثال از جمع تخمیناً ۳،۳ میلیون ونزوئلایی که از محلات شان آواره شده اند، تنها تقریباً نیم میلیون نفر، که رسماً تقاضای پناهندگی کرده اند، ثبت این آمار گردیده اند.

به اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی بیشترین رقم را بیجا شدگان داخلی تشکیل می‌دهند که شمار شان به حدود ۴۱.۳ میلیون نفر می‌رسد. پس از آن افرادی اند که به خاطر جنگ، تعقیب و پیگرد از کشور های خود فرار کرده اند. شمار اینگونه افراد به ۲۵.۹ میلیون نفر می رسد، که به تناسب سال گذشته ۵۰۰ هزار نفر به این رقم افزوده شده است. کوچکترین گروه، ۳.۵ میلیون نفر، پناهجویانی اند که منتظر تصمیم‌گیری در مورد تقاضای پناهندگی خود هستند.

عکس از دویچه وله/ فلیپو گراندی، کمیسار سازمان ملل متحد در امور پناهندگان.

تقریباً ۵۰ درصد پناهجویان کمتر از ۱۸ سال عمر دارند. فیلیپو گراندی کمیسیار امور پناهجویان سازمان ملل متحد می‌گوید که این آمار "اکیداً نشان می‌دهند که رقم افرادی که از جنگ ها، منازعات و تعقیب و پیگرد فرار می‌کنند، در دراز مدت افزایش می‌یابد." گراندی خواستار همبستگی بیشتر در برابر این معضل جهانی شد.

به اساس این گزارش رقم تقاضانامه های جدید پناهندگی در آلمان بار دیگر به وضاحت کاهش داشته است. در گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۶۱ هزارو ۹۰۰ نفر در این کشور تقاضای پناهندگی کرده اند، در حالی که یک سال قبل این رقم به ۱۹۸ هزارو ۳۰۰ تن و در سال ۲۰۱۶ حتی به ۷۲۲هزارو ۴۰۰ تن می‌رسید. بیشتر پناهجویان در سال گذشته میلادی از کشور های سوریه‌، عراق و ایران بوده اند.

 پناهجویان ونزوئلایی در مرز کولمبیا

از گزارش این اداره سازمان ملل بر می‌آید که اولتر از همه کشور های فقیر بیشترین پناهجویان را می‌پذیرند. در کشور های غنی رقم اوسط پناهجویان در هر ۱۰۰۰ تن جمعیت کشور به ۲.۷ تن، در کشور های با اقتصاد متوسط و کشور های تنگدست ۵.۸ تن است. به این ترتیب فقیر ترین کشور ها یک سوم پناهجویان سراسر جهان را در خاک خود اسکان داده اند. کشور‌های که بیشترین پناهجو را پذیرفته اند به ترتیب ترکیه، پاکستان و اوگاندا خوانده شده اند. آلمان در جایگاه پنجم قرار دارد.

(AFP) si, af

این مطلب را پیش از این صفحه همکار ما (دویچه وله) نیز به نشر رسانده بود.


 

در همین زمینه