دست کم ۲۲ پناهجو در مدیترانه ناپدید شده اند.
دست کم ۲۲ پناهجو در مدیترانه ناپدید شده اند.

نیروهای نجات اسپانیایی در تلاش اند که سر نخی را در مورد ناپدید شدن دست کم ۲۰ مهاجر پیدا کنند. احتمالا می‌رود که این افراد جان باخته باشند.

دست کم ۲۲ پناهجو که از افریقا به سوی اروپا در حال سفر بودند، در مدیترانه ناپدید می‌باشند. نیروهای اسپانیایی پس از اطلاع یافتن از نجات ۲۷ پناهجو توسط یک کشتی مسافربری، در تلاش اند که بیش از ۲۰ سرنشین دیگر این قایق را پیدا کنند.

پیش از این گزارش شده بود که یک قایق سفرش را با ۴۹ سرنشین از منطقه شمال شرقی مراکش آغاز کرده است. یک کشتی مسافربری این قایق را بعد از ظهر چهارشنبه پیدا کرد و ۲۷ تن را از آن بیرون کشید. شش تن از این افراد توسط هیلیکوپتر به جای امن انتقال داده شده اند.  

رقم پناهجویانی که به گونه غیرقانونی از شرق میانه و شمال افریقا، مسیر خطرناک مدیترانه را پیش می‌گیرند، نظر به سال ۲۰۱۵ که به بیش از یک میلیون رسیده بود حالا کاهش چشمگیر داشته است. بر بنیاد معلومات سازمان ملل، آمار این گونه افراد در سال گذشته به ۱۴۰ هزار تن رسیده بود. در بیش از پنج ماه گذشته امسال، کمتر از ۲۳ هزار مهاجر و پناهجو از مسیر مدیترانه وارد اروپا شده اند.


 

در همین زمینه