عکس از آرشیف/ یونسکو می خواهد که آموزگاران برای تدریس کودکان پناهجو و تروماتیزه، به گونه بهتر آماده شوند.
عکس از آرشیف/ یونسکو می خواهد که آموزگاران برای تدریس کودکان پناهجو و تروماتیزه، به گونه بهتر آماده شوند.

دفتر یونسکو در آلمان بر آماده سازی بهتر آموزگاران به هدف آموزش کودکانی که آسیب روانی دیده اند، تأکید کرد. یک چهارم حصه کودکان پناهجو آسیب روانی دیده اند.

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در آلمان می‌خواهد که آموزگاران برای آموزش کودکانی که دچار آسیب روانی شده اند، بهتر آماده شوند. ماریا بوهمر، رئیس کمیسیون یونسکو در آلمان گفت، کودکان پناهجو در کشورهای مبدأ شان یا مسیر مهاجرت به سوی آلمان، آسیب روانی را تجربه کرده اند که این موضوع چالش جدید برای معلمین می‌باشد. این مقام یونسکو که به مناسبت روز پناهندگان سخن می‌گفت، خواستار حمایت گسترده از زنان و مردان آموزگار گردید.

یافته های سازمان نشان می‌دهد که از هر پنج کودک پناهجو در آلمان یک تن آن دچار اختلال استرسی پس از آسیب روانی (PTBS) می‌باشد. از دید این سازمان، کودکان بدون همراه به گونه ویژه از این مشکل در سراسر جهان رنج می‌برند. تجارب آسیب روانی تاثیرات منفی بر توانایی آموزش افراد دارد.

یونسکو توصیه هایی را در یک نامه به هدف آموزش بهتر کودکان مطرح کرده است. بر بنیاد توصیه‌های یونسکو، محیط یادگری باید مصئون بوده و در میان موضوعات دیگر، حمایتی و متناسب بر نیازمندی‌ها باشد. نهادهای آموزشی، خدمات صحی و اجتماعی باید در بخش روانی و امور اجتماعی کودکان باید به گونه مشترک کار کنند.


 

در همین زمینه