انجمن بین المللی بانوان مهاجر

انجمن بین المللی بانوان مهاجر با راه اندازی برنامه‌های متنوع سعی می‌کند که پناهجویان را در جامعه آلمان به گونه سریع مدغم کند. بنفشه بهشتی رحمانی، بنیان گذار این انجمن می‌گوید که آنان بیشتر بالای زنان به ویژه افرادی که در جامعه جدید با مشکلات عمده مواجه اند، تمرکز می‌کنند. برنامه های موسیقی، مشورت‌دهی حقوقی، سوادآموزی و موضوعات مختلف دیگر ماهانه یک بار در این انجمن برگزار می‌شود.

 

در همین زمینه