شماری از پناهجویان افغان در برابر CAES پاریس در شمال پایتخت. عکس از مهاجر نیوز
شماری از پناهجویان افغان در برابر CAES پاریس در شمال پایتخت. عکس از مهاجر نیوز

فرمانداری پاریس و منطقه ایل دو فرانس اعلام کرد که سه مرکز جدید پذیرایی برای متقاضیان پناهندگی و پناهندگان در ماه اکتوبر آینده در پاریس باز خواهد شد. این سه مرکز ظرفیت پذیرایی از بیشتر از ۴٠٠ نفر را خواهند داشت.

میشل کادو، فرماندار منطقه ایل دو فرانس و پاریس روز دوشنبه ١ جولای در یک کنفرانس خبری گفت ششمین "مرکز پذیرایی و ارزیابی وضعیت" ( CAES) برای مهاجران در منطقه ایل دو فرانس، در پاریس هجدهم در شمال پاریس ایجاد خواهد شد. این مرکز که در یک ساختمان متروک متعلق به شرکت ملی خط آهن فرانسه موقعیت خواهد داشت از« ١٥٠ مهاجر مرد و تنها» پذیرایی خواهد کرد.

مراکز "پذیرایی و ارزیابی وضعیت" در ماه مارچ ٢٠١٨ برای اسکان موقت و ارزیابی وضعیت اداری متقاضیان پناهندگی، مهاجران رد شده و دوبلینی در فرانسه ایجاد شد. پنج مرکز کنونی از این نوع در منطقه ایل دو فرانس و پاریس، ظرفیت پذیرش ٧٥٠ نفر را دارد.

میشل کادو، فرماندار منطقه ایل دو فرانس هنگام اعلام خبر رسمی گشایش سه مرکز پناهجویان در پاریس در ماه اکتوبر ٢٠١٩. عکس از مهاجر نیوز

میشل کادو  گفت دو مرکز دیگر در بولوار پونیاتووسکی در پاریس دوازدهم گشایش خواهد یافت که اولی یک « مرکز پذیرایی شبانه برای خانواده‌ها» با ظرفیت ٧٠ نفر خواهد بود.

 مرکز سوم هم با گنجایش ٢٠٠ نفر به « پناهندگان مرد تنها و شاغل یا در حال ادغام حرفه‌ای » اختصاص خواهد یافت. این مرکز موقت « یافتن سرپناه‌های دایمی» برای پناهندگان ( قبول شده) را تسریع خواهد کرد.

ان هیدالگو، شهردار پاریس ضمن اظهار رضایت از ایجاد مراکز جدید برای مهاجران گفت این مراکز پاسخگوی تمامی مشکلات شناخته شده در مورد مهاجران، به ویژه «مهاجران دوبلینی» نخواهد بود.

حدود یک سوم مهاجران بی سرپناه در پاریس و منطقه ایل دو فرانس مهاجران دوبلینی هستند که به دلیل وضعیت شناخته شده شان، در مراکز پذیرایی از متقاضیان جدید پناهندگی یا پناهندگان پذیرفته نمی‌شوند.

فرماندار منطقه ایل دو فرانس در کنفرانس خبری خود از طرح ایجاد خانه‌های سیار یا قابل انتقال (Mobile-Home) از یک محل به محل دیگر خبر داد که به گفته او در زمین‌های متعلق به دولت جابجا خواهند شد.

میشل کادو گفت که « این سرپناه‌های موقتی » برای یک دوره انتظار شش ماهه، پناهندگانی را در خود جا خواهد داد که بعدتر به سرپناه‌های دایمی دست خواهند یافت.

فرمانداری ایل دو فرانس و پاریس می‌گوید حدود ٨٠٠ تا ٩٠٠ نفر، از جمله ده‌ها خانواده، در کمپ‌های متشکل از خیمه‌ها درشمال پاریس زندگی می‌کنند اما شهرداری پاریس، رقم ١٠٠٠ نفر را ذکر می‌کند.

سازمان‌های حمایت از مهاجران به نوبه خود می‌گویند حدود ١٥ درصد از افراد ساکن در خیمه‌های شمال پایتخت، مهاجران قبول شده هستند.


 

در همین زمینه