محکمه امور اداری در آلمان به این نتیجه رسید که در فرانسه، پیچیدگی هایی در روند رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی وجود دارد.
محکمه امور اداری در آلمان به این نتیجه رسید که در فرانسه، پیچیدگی هایی در روند رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی وجود دارد.

یک محکمه اداری در آلمان دستور بازگشت یک پناهجوی ایرانی و دختر ده ساله اش را به فرانسه به حالت تعلیق در آورد. قرار بود که این دو براساس قوانین دابلین به فرانسه بازگردانده شوند. براساس حکم محکمه، شواهد و مدارک کافی دراین زمینه وجود دارد که مادر و دختر ممکن است در صورت بازگشت به فرانسه با مشکلات بسیار جدی روبرو شوند و خطر بالقوه «تخطی از موازین حقوق بشر» در مورد آن ها وجود دارد.

براساس حکم محکمه اداری ارنسبرگ که در ماه اپریل صادر شد، با پس فرستادن این زن  پناهجوی ایرانی و دخترش به فرانسه، حقوق اولیه آن ها براساس بند ۳ کنوانسیون حقوق بشر زیر پا گذاشته می شود. براساس این بند، شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تحقیرکننده یا مجازات ممنوع است.  
قرار بود که این زن پناهجو و دخترش براساس معاهده دابلین ۳ به فرانسه بازگردانده شوند. اما محکمه در آلمان اعتراض آن ها را پذیرفت و تایید کرد که اگر این دو به فرانسه بازگردانده شوند، مجبور به زندگی تحت شرایط غیرانسانی خواهند شد. این زن پناهجو به تاریخ ۲ فبروری سال ۲۰۱۹ به این تصمیم اعتراض کرد و در عرض کمتر از سه ماه به تقاضای آن ها پاسخ داده شد.  

زندگی در سرک و تجاوز جنسی 

محکمه به تاریخ ۲۵ اپریل سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که بر تعلیق عودت این مادر و دختر به فرانسه تاکید دارد. زیرا این دو شروط مطرح شده در بند ۳ کنوانسیون حقوق بشر را برآورده می کنند و تجربیات پیشین آن ها در فرانسه نشان می دهد که آن ها نمی توانند زندگی شان را در این کشور تامین کنند، سرپناه مناسبی پیدا کنند و یا به معالجه و دارو برای این دختر پناهجو که مبتلا به آسم است، دسترسی داشته باشند.
محکمه با ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد که مقام های فرانسوی به این زن پناهجو و دخترش گفته اند، آن ها فقط در صورتی می توانند تقاضای پناهندگی بدهند که ثابت کنند، ۴۵ روز تمام در فقر و بدون هیچگونه امکاناتی زندگی کرده اند و دیگر این که آن ها فقط پس از سه ماه زندگی در فرانسه می توانند به کمپ پناهجویان دسترسی داشته باشند. 
به این خاطر مادر و دختر مجبور شدند که در سرک ها زندگی کنند و در ترمینال های میدان هوایی شب را به روز برسانند. در طول این زمان به مادر پناهجو تجاوز شد و او در فکر خودکشی بود. او در آلمان به محکمه گفت که اگر مجبور به سرپرستی دخترش نبود، به زندگی اش خاتمه می داد. 
پس از این تجربیات تکان دهنده، این زن پناهجو با یکی از خویشانش که در آلمان زندگی می کرد، تماس گرفت و به آن جا سفر کرد تا به جای فرانسه در آلمان تقاضای پناهندگی ارائه کند. 

وضعیت پیچیده در فرانسه 

به گفته محکمه اداری در ارنسبرگ آلمان آن دسته از پناهجویانی که به خاطر معاهده دابلین مجبور می شوند به فرانسه بازگردند، باید با بی ثباتی ها و مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کنند. اما قاضیان محکمه براین تاکید کردند که سیستم پناهندگی فرانسه به طور کلی دچار نارسایی نیست. 
اما محکمه با تحلیل گزارش های رسمی به این نتیجه رسید که در رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی پیچیدگی هایی وجود دارد که بخشی از این سیستم است. 
محکمه در آلمان با توجه به تجربیات پیشین زن پناهجو و وضعیت روحی و روانی اش به این نتیجه رسید که انتقال او به فرانسه براساس معاهده دابلین باید به حالت تعلیق درآید و این که شرایط این زن پناهجو و دخترش با آن چه که در بند ۳ کنوانسیون حقوق بشر مطرح شده مطابقت دارد. در ادامه حکم این محکمه آمده است که با توجه به تجربیات پیشین این زن پناهجو و وضعیت فعلی روحی و روانی اش، او احتمالا توانایی پیگیری پروسه پناهندگی در فرانسه را ندارد.  
اما در حکم محکمه براین هم تاکید شده که این یک مورد استثنایی است و اکثریت قریب به اتفاق پناهجویانی که به حکم بازگشت براساس دابلین ۳ اعتراض کرده اند، واجد شرایط لازم نیستند، چون شروطی را که در بند  ۳ کنوانسیون حقوق بشر درج شده، برآورده نمی کنند.
  

 

در همین زمینه