سمیرا نوا، عضو افغان تبار پارلمان دنمارک

سمیرا نوا خانم افغان تبار موفق شده که به پارلمان دنمارک راه پیدا کند. خانم نوا در یک گفت و گوی ویژه با اینفومایگرانتس می گوید که او و حزب اش تلاش می کنند تا شرایط زندگی مهاجران در این کشور بهتر شود.

 

در همین زمینه