کارلا راکته، کاپیتان ۳۱ ساله کشتی «سی واچ ۳»
کارلا راکته، کاپیتان ۳۱ ساله کشتی «سی واچ ۳»

کارولا راکیته کاپیتان کشتی نجات "سی‌واچ" می گوید بازداشت موقت او از سوی دولت ایتالیا، باعث شد تا شماری از سازمان‌ها به نجات مهاجران بپردازند. اخیراً گزارش‌هایی از نجات مهاجران از سوی سازمان "سی‌آی" در مدیترانه منتشر شده است.

 در یک گفت‌وگوی ویدیویی که روزچهارشنبه از سوی سازمان "سی‌واچ" منتشر شد، کارولا راکیته کاپیتان کشتی نجات این سازمان می گوید که بازداشت موقت‌اش در ایتالیا و توجه برخی از سازمان‌ها به این قضیه؛ منجر شد تا شماری از سازمان‌ها کمک‌رسان به نجات مهاجران بپردازند.

در روزهای گذشته کشتی‌ نجات "آلان کردی" مربوط به سازمان "سی‌آی" شماری از مهاجران را در بحیره مدیترانه نجات داده و به مالتا منتقل کرد. این افراد باید به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقسیم شوند.

کاپیتان راکیته گفته است هرچند این گونه ماموریت‌های نجات منع قرار گرفته بودند، اما تحولات اخیر " مطمئناً با قضیه بازداشت من رابطه مستقیم دارد." 

مهاجران نجات یافته در کشتی ٰ"سی واچ"

این کاپیتان که ۴۰ مهاجر را از میدیترانه نجات داده بود، اجازه پیاده کردن آنان به بندر لامپدوسای ایتالیا را به دست نیاورد. او به این خاطر گرفتار شده و در بازداشت‌خانگی قرار گرفت. اما یکی از دادگاه‌های ایتالیایی او را دوباره آزاد کرد.

قرار است کارولا راکیته بتاریخ ۱۸ ماه جولای به محکمه حاضر شده و درخواست اجازه فعالیت دوباره کشتی "سی‌واچ ۳" را مطرح کند که در حال حاضر در جزیره سیسیلین متوقف شده است. 

سازمان "سی‌واچ" گفته که از ماموریت نجات پناهجویان در مدیترانه دست نمی‌بردارد و به آن ادامه می‌دهد. این سازمان گفته: « نجات مهاجران در دریا، امروز نیز به اندازه چهار سال پیش ضروری است.» سی واچ افزوده که تعداد زیادی از پناهجویانی که سعی دارند با قایق وارد اتحادیه اروپا شوند، همچنان در آب غرق می‌شوند.  

 

در همین زمینه