فعالان جنبش هویت گرایان در آلمان در راهپیمایی های گروه های راستگرای تندرو شرکت می کنند و کنفرانس تشکیل می دهند
فعالان جنبش هویت گرایان در آلمان در راهپیمایی های گروه های راستگرای تندرو شرکت می کنند و کنفرانس تشکیل می دهند

سازمان استخبارات داخلی آلمان روز پنجشنبه جنبش هویت گرایان را به عنوان یک گروه دست راستی و افراط گرا رده بندی کرد. این نشان می دهد که مقام ها به طور فزاینده ای به خاطر فعالیت های گروه های افراطی با دیدگاه های ضد اسلامی و نژادگرایانه نگران هستند.

در پی قتل یک سیاستمدار سرشناس محلی که یک نئونازی مظنون به انجام آن است، شوک شدیدی به آلمان وارد شد و وزیر داخله این کشور افراط گرایی دست راستی را تهدیدی برای سیستم دموکراتیک آلمان خواند. 

جنبش هویت گرایان به طور مستقیم با این قتل ارتباط ندارد. اما سازمان استخبارات آلمان فدرال اعلام کرد که این گروه در مورد غیراروپایی ها و مسلمانان تبعیض قائل می شود و این عملکرد با قانون اساسی آلمان ناسازگار است. 
بااین رده بندی رسمی نظارت بر فعالیت های این گروه و اعضای آن برای سازمان استخبارات آلمان آسان تر می شود. گفته می شود که این گروه در آلمان  ۶۰۰ عضو دارد. این جنبش که ریشه در فرانسه دارد، از سه سال پیش بدین سو تحت نظارت قرار دارد.  
به گفته سازمان استخبارات داخلی آلمان، در این کشور۲۴ هزار افراط گرای دست راستی زندگی می کنند که ۱۲۷۰۰ تن از آن ها به طور بالقوه خطرناک هستند. مقام های این سازمان می گویند که نباید فقط افراطی های خشونت گرا تحت نظارت باشند، بلکه آن هایی را هم که به طور لفظی به نژادپرستی دامن می زنند، نباید فراموش کرد.  

توماس هالدن وانگ، رئیس سازمان استخبارات داخلی آلمان می گوید: «این اشخاصی که به طور لفظی آتش (نفرت) را شعله ور می کنند، برابری و کرامت انسان ها را زیر سوال می برند. آن ها از نفوذ خارجی سخن می گویند و بر هویت خود تاکید می کنند تا دیگران را بدنام کنند و به احساسات خصمانه علیه آن هایی که از نظرشان دشمن هستند، دامن بزنند». 
این جنبش هویت گرایان از تصمیم سازمان استخبارات داخلی آلمان به شدت انتقاد کرد و آن را نامتناسب خواند. در وب سایت این جنبش آمده است: «فعالیت های ما شورشگرانه و برخی اوقات تحریک آمیز است. اما این اقدامات تحت هیچ شرایطی افراطی و یا برضد قانون اساسی نیست».  

فعالان جنبش هویت گرایان در آلمان در راهپیمایی های گروه های راستگرای تندرو شرکت می کنند و کنفرانس تشکیل می دهند. برخی از اعضای این جنبش به خاطر استفاده از سمبل های ممنوع و تحریک آمیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند. 

در سال ۲۰۱۶، اعضای این جنبش از دروازه براندنبورگ در برلین بالا رفتند و یک بیرق را به اهتزاز درآوردند تا علیه آن چه که از نظر آن ها «اسلامی سازی» آلمان درپی مهاجرت شمار انبوهی از مهاجران، اعتراض کنند. 

سیاست درهای باز انگلا مرکل، صدراعظم آلمان در سال ۲۰۱۵ که آمدن بیش از یک میلیون مهاجر را در پی داشت، باعث افزایش حمایت از گروه های ضد مهاجرت به شمول حزب بدیلی برای آلمان (ای اف دی) شد.

با توجه به حکمرانی نازی ها در آلمان، بسیاری از مردم آلمان نسبت به ریشه کن کردن نژاد پرستی احساس مسئولیت ویژه ای دارند. با این وجود، منتقدان می گویند که حملات لفظی برخی از سیاستمداران حزب الترناتیو برای آلمان (که برخی از آن ها با جنبش هویت گرایان در ارتباط هستند) علیه مهاجران مسلمان، به نفرت گرایی لفظی مشروعیت بخشیده و طرفداران تندروی راستگرا به این وسیله برای دست زدن به خشونت تشویق می شوند.   

در همین زمینه