براساس این کار تحقیقاتی بسیاری از زنان و دختران در انزوا زندگی می کنند و  برای شرکت در زندگی اجتماعی امکانات زیادی ندارند
براساس این کار تحقیقاتی بسیاری از زنان و دختران در انزوا زندگی می کنند و برای شرکت در زندگی اجتماعی امکانات زیادی ندارند

نویسندگان یک کار تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که حمایت از زنان و دختران مهاجر باید در تناسب با نیازهای شان باشد تا آن ها بتوانند در زندگی اجتماعی آلمان سهم داشته باشند و از نظر روحی و روانی دچار مشکلات جدی نشوند. به گفته آن ها در زمینه رسیدگی به زنان و دختران آواره مشکلات زیادی وجود دارد.

در آلمان در زمینه رسیدگی به زنان و دختران آواره در بسیاری از موارد نارسایی های وجود دارد. نویسندگان یک کار تحقیقاتی که به سفارش سازمان امدادی «کودکان را نجات دهید» انجام شده و روز پنجشنبه در برلین معرفی شد به این نتیجه رسید که حمایت از زنان و دختران مهاجر باید حق تحصیل، محافظت در برابر خشونت و سواستفاده، مشارکت در زندگی اجتماعی و وضعیت صحی را در بگیرد. 

براساس این کار تحقیقاتی بسیاری از زنان و دختران در انزوا زندگی می کنند و  برای شرکت در زندگی اجتماعی امکانات زیادی ندارند. آن ها باید «با سرعت هرچه بیشتر» شامل مکتب شوند یا از امکانات موسسات دیگری استفاده کنند.

مریم شولر اوچاک از شفاخانه «برلینر شاریته» گفت: «مادران و کودکانی که فرار را تجربه کرده اند، رنج و بدبختی غیرقابل تصوری را پشت سر گذاشته اند. به آن ها باید برای کنارآمدن با (مصیبت هایی مثل) تن فروشی اجباری، گرسنگی و مرگ اقوام نزدیک کمک شود تا به این وسیله جلوی اختلالات روانی که در پی شوک ایجاد می شود، گرفته شده و امکان ادغام آن ها در جامعه فراهم شود». او افزود، به خصوص نوجوانانی که فرار را تجربه کرده اند به محیطی نیاز دارند که به خلاقیت، افزایش اعتماد به نفس  و در کل «احساس صحت و رفاه» کمک  کند.  

به گفته این خانم محقق: «دختران باید این امکان را داشته باشند که به عضویت گروه های مناسب در بیایند ... روابط اجتماعی برقرار کنند و بتوانند احساسات شان را در تناسب با سن شان... بیان کنند».  او در ادامه گفت، برای بهبود وضعیت این زنان جوان، ارتباط با هم سن و سالان، امکانات مناسب آموزشی و یادگیری در تناسب با نیازهای آن ها مهم است. افزون براین آن ها باید امکان مشارکت در تصمیم گیری را داشته باشند. به این منظور به پرسنل بیشتر و تنظیم بهتر امکانات  در تناسب با احتیاجات و وضعیت این زنان نیاز است.  

به گفته سازمان امدادی «کودکان را نجات دهید» در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ حدود ۳۵۰ هزار طفل و کودک زیر سن به آلمان آمده است. 


 

در همین زمینه