مرکز بازداشت ادرای منیل-املو در شمال پاریس. عکس از مه ئوا پوله/ مهاجر نیوز
مرکز بازداشت ادرای منیل-املو در شمال پاریس. عکس از مه ئوا پوله/ مهاجر نیوز

از ده روز به اینسو، تلاش‌ها و تهدید‌ به خودکشی در مرکز بازداشت اداری منیل-املو در نزدیکی فرودگاه شارل دوگل رواسی در شمال پاریس، نگرانی‌های جدی را برانگیخته است. به گفته سازمان حمایت از مهاجران " سیماد"، افزایش مهلت و شرایط دشوار نگهداری در این مرکز باعث ناامیدی بازداشت شدگان شده است.

سازمان سیماد روز پنجشنبه ١١جولای خبر داد که طی کمتر از یک هفته دو مورد تلاش و سه مورد تهدید به خودکشی در مرکز نگهداری منیل-املو در نزدیکی فرودگاه رواسی  اتفاق افتاده است

بر بنیاد این خبر، روز ٣ جولای، یک مرد لبنانی ۴١ ساله که تحت روان درمانی قرار داشت تلاش کرد با بلعیدن داروهای جمع آوری شده از چند روز پیشتر، خود را مسموم کند. این فرد بعد از اینکه به شفاخانه انتقال یافت در یک سلول انفرادی جا داده شد.

هورتانس گوتیه، یک کارمند سازمان سیماد به مهاجر نیوز گفت بیشتر جابجاشدگان در سلول‌‌های شان تنها هستند. او گفت هنگامی که فرد لبنانی در سلول جا داده شد « دستانش را ولچک و سرش را با کاسک محافظت کردند تا به خودش آسیب نرساند.» روز یکشنبه گذشته دادگاه شهر "مو" حکم آزادی این فرد را صادر کرد.

در همین روز، یک مرد تونسی که از تاریخ ٣١ می در این مرکز بازداشت شده بود تلاش کرد تا با بلعیدن یک ناخن گیر و پانزده دومینو خودکشی کند. این فرد که دچار آسیب‌های روانی بود چندین ماه پیشتر تلاش کرده بود که با غرق کردن خود در دریای سن، خودکشی کند. او درست قبل از آخرین تلاشش برای خودکشی، دست به اعتصاب غذا زده بود تا اینکه در سلول انفرادی جا بجا شد.

در یک مورد دیگر هم سه مرد روز ١٠ جولای تلاش کردند خود را از بام ساختمانی که موفق به بالا رفتن از آن شده بودند به پایین بیاندازند. یکی تن از این سه نفر، یک مراکشی ٢٢ ساله، تلاش کرد سرش را میان سیم‌های خاردار فرو ببرد و دو تن دیگر فریاد می زدند « عدالت کجاست ؟»

سازمان سیماد که معمولاً همه روزه در این مرکز حضور دارد، در واکنش به این تلاش‌ها، در خواست کرد که برای سه روز فعالیتی نداشته باشد.

هورتنس گوتیه گفت تا کنون چنین وضعیتی در مرکز بی سابقه بوده است. او گفت: « تعداد زیادی از بازداشت شدگان که مشکلات روانی دارند و خیلی آسیب پذیر هستند نمیتوانند ماندن در یک محیط کاملا بسته را تحمل کنند. همزمان خدمات بهداشتی هم دچار مشکل است و افزایش مهلت بازداشت‌ها هم  وضعیت را از پیش بدتر ساخته است.»

بربنیاد قانون پناهندگی و مهاجرت فرانسه که در ماه سپتمبر ٢٠١٨ تصویب شد مهلت بازداشت افرادی که حق ندارند در خاک فرانسه باقی بمانند، از ۴٥ روز به ٩٠ روز افزایش یافت.

هورنتس گوتیه می‌گوید : « قانون جدید ناامیدی زیادی را در میان خارجیان بازداشت شده در مراکز نگهداری دامن زده است. بازداشت شدگان در شرایط  شدیداً ناگواری قرار دارند که هیچ اقدامی در برابر آن نمیتوان کرد.»

نکته مهم این که بحران یاد شده به مراکز دیگر نگهداری خارجیان نیز سرایت کرده است. روز ٨ جولای، یک سلول در مرکز وینسن در شرق پاریس دچار آتش سوزی شد. بازداشت شدگان با این اقدام میخواستند علیه شرایط زندانی شدن شان اعتراض کنند.


 

در همین زمینه