عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت

زمان بررسی پرونده‌های پناهندگی در آلمان کاهش یافته است. وزارت داخله فدرال اعلام کرده که میانگین زمان روند پناهندگی مهاجران به شش ماه کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری آلمان (دی پی ای) از برلین، در سال ۲۰۱۷ بررسی دوسیه‌های پناهندگی مهاجران در آلمان به گونه اوسط ۸،۴ ماه طول می‌کشید. در پایان سال گذشته میلادی میانگین این روند ۷،۵ ماه بود.

براساس آمار وزارت داخله آلمان، در شش ماه نخست امسال مجموعاً ۸۴ هزار و ۸۶۶ مورد درخواست پناهندگی به اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان ارائه شده است. از این میان ۱۱ هزار و ۹۱۳ مورد مربوط به افرادی می‌شود که قبلاً نیز یکبار تقاضای پناهندگی کرده بودند.

 به گفته یکی از سخنگویان وزارت داخله آلمان در مورد زمان بررسی دوباره  دوسیه‌های پناهجویانی که حق اقامت موقت به دست می‌آورند، آماری در دست نیست.

اداره مهاجرت در چهار ماه اول امسال حدود ۶۰۰ پرونده مثبت پناهندگی را بازبینی کرده است

پرونده‌های این پناهجویان پس از پایان زمان مدرک اقامت دوباره بازبینی می‌شوند که آیا دلایل فرار و پناهندگی‌شان تاهنوز پابرجا است و یا تغییراتی در آن وارد شده است. همچنان بررسی می‌شود که اگر جزئیات تازه‌ای در مورد هویت آنان به دست آمده باشد.

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان در چهار ماه اول امسال حدود ۶۰۰ پرونده مثبت پناهندگی را بازبینی کرده است. بیش از ۹۸ درصد این پرونده‌ها دوباره مورد تائید قرار گرفته اند و بنابر آن مدارک اقامت پناهجویان تمدید شده است.


 

در همین زمینه