به ابتکار انجمن بام، تعدادی از مهاجران در محفل تجلیل از جشن ملی فرانسه ( 14 جولای)  در میدان ستالینگراد شرکت کردند.  عکس از واسع محسن
به ابتکار انجمن بام، تعدادی از مهاجران در محفل تجلیل از جشن ملی فرانسه ( 14 جولای) در میدان ستالینگراد شرکت کردند. عکس از واسع محسن

روز ١۴جولای با روز جشن ملی فرانسه مصادف بود و طبق معمول هر سال، فرانسویان با شرکت در مراسم رقص و پایکوبی و تماشای آتش بازی در شهرهای مختلف فرانسه، از این روز تجلیل کردند. انجمن" بام " ( BAAM) که از مهاجران و پناهندگان در فرانسه حمایت می‌کند، شام ١٣جولای یک محفل بزرگ رقص و موسیقی را برای مهاجران در میدان ستالینگراد پاریس برگزار کرده بود. هلوییز ماری، رئیس بخش پذیرایی و همراهی با مهاجران در این انجمن به مهاجر نیوز گفت هدف از برگزاری این جشن آن بود تا مهاجران و مشکلات آن‌ها در معرض دید قرار بگیرند. تعداد زیادی از مهاجران از جمله مهاجران افغان در این جشن و پایکوبی شرکت کرده بودند. مهاجر نیوز گزارش می‌دهد. 

در همین زمینه