به گزارش اداره فدرال ثبت شهروندان خارجی، شمار پناهجویان در سال گذشته میلادی افزایش یافته و به ۱.۸ میلیون تن رسیده است.
به گزارش اداره فدرال ثبت شهروندان خارجی، شمار پناهجویان در سال گذشته میلادی افزایش یافته و به ۱.۸ میلیون تن رسیده است.

براساس برآورد اداره فدرال ثبت شهروندان خارجی (AZR) در اواخر سال ۲۰۱۸، شمار پناهجویان در آلمان به ۱.۸ میلیون تن رسیده است. به این ترتیب، آنگونه که اداره فدرال آمار در ویسبادن روز پنجشنبه اعلام کرد، شمار آوارگان، پناهجویان و اشخاصی که مستحق دریافت پناهندگی هستند، ۱۰۱ هزار تن بیشتر از سال ۲۰۱۷ بوده است.

به گفته این اداره فدرال، این افزایش ۶ درصدی در سال ۲۰۱۸ نشان دهنده یک روند تقریباً ثابت است و در سال قبل از آن نیز شمار پناهجویان ۵ درصد افزایش یافته بود. پس از این که بین سال های  ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میزان افزایش پناهجویان سیر صعودی داشت، حالا به نظر می آید که روند افزایش در یک سطح پائین‌تر ادامه دارد. ۷۱  درصد از مهاجرانی که ثبت شده اند، طی پنج سال گذشته به آلمان آمده اند. 

بربنیاد این آمار، در سال گذشته میلادی، سرنوشت ۳۰۶ هزار فرد متقاضی محافظت نامعلوم بود. چون راجع به تقاضای پناهندگی آن ها هنوز به طور نهایی تصمیم گیری نشده بود. به این ترتیب شمار این گروه از پناهجویان ۴۳ هزار تن کمتر از سال ۲۰۱۷ و  ۲۶۹ هزار تن کمتر از اواخر سال ۲۰۱۶ بوده است. 

دلیل کاهش شمار این گروه از پناهجویان، پایان رسیدگی به دوسیه های پناهندگی آن ها و ادامه کاهش تعداد تقاضاهای جدید پناهندگی است. 

اما این روند در مورد پناهجویان از ترکیه و ایران برعکس است و براساس آمار اداره فدرال ثبت شهروندان خارجی، شمار پناهجویان  از ترکیه در سال گذشته از ۱۰ هزار به ۱۴ هزار و شمار پناهجویان ایرانی از  ۱۸ هزار به ۲۱ هزار تن  افزایش یافته است.

به گزارش این اداره فدرال، حدود ۱.۳ میلیون متقاضی محافظت به دلایل بشردوستانه اقامت دریافت کرده اند و نیاز آن ها به محافظت از نظر حقوقی به رسمیت شناخته شده است. 

در سال گذشته میلادی مجموعا ۱.۵۸ میلیون تن به آلمان مهاجرت کردند

براین اساس شمار این عده از پناهجویان در مقایسه با یک سال قبل از آن ۱۲۹ هزار تن افزایش یافته است. حدود ۶۲ درصد  از این پناهجویان،  ازسوریه (۵۲۶ هزارتن)، عراق (۱۳۸ هزار تن) و افغانستان (۱۳۱هزار تن) هستند. 

مدرک محافظت بیشتر پناهجویان (۷۹ درصد) از نظر زمانی محدود است. بیشتر پناهجویانی که به رسمیت شناخته شده اند (۴۵ درصد) براساس کنوانسیون ژنیو مدرک اقامت دریافت کرده اند و شمار پناهجویانی که حفاظت فرعی دریافت کرده اند در سال گذشته میلادی به  ۱۸ درصد رسیده بود. 

به گزارش اداره آمار آلمان فدرال، پناهندگی به عنوان نوعی از محافظت در اواخر سال ۲۰۱۸ هم نقش مهمی نداشت و کمتر از ۱ درصد از پناهجویان به رسمیت شناخته شده، براساس قانون اساسی مستحق دریافت پناهندگی به شمار می آمدند. 

آنطور که اداره فدرال آمار آلمان در ادامه اعلام کرد، ۱۹۲ هزار پناهجو پس از رد تقاضای پناهندگی شان یا از دست دادن مدرک اقامت شان، باید از کشور خارج شوند.

به این ترتیب شمار این عده از پناهجویان در مقایسه با پایان سال ۲۰۱۷، ۱۵ هزار تن بیشتر بوده است. اکثریت پناهجویانی که تقاضای شان ردشده است (۸۱ درصد) مدرک تحمل (Duldung) داشتند، یعنی اخراج آن ها فقط به طور موقت به حالت تعلیق در آمده بود. بیشتر این پناهجویان از کشورهای افغانستان (۱۹ هزار تن)، عراق (۱۴ هزارتن) و صربستان (۱۱ هزارتن) بودند. به گزارش اداره فدرال ثبت شهروندان خارجی، بیشترین افزایش دراین زمینه با ۶۴ درصد از کشور عراق بوده است. اما شمار پناهجویان ردشده از کشورهای بالقان غربی (با ۴۲ هزار تن) طی سومین سال متوالی کاهش یافت.

 

در همین زمینه