به گفته اورزولا فون دیرلاین بیشتر مهاجران خود را از طریق بحر و یا راه های زمینی به اروپا می رسانند.
به گفته اورزولا فون دیرلاین بیشتر مهاجران خود را از طریق بحر و یا راه های زمینی به اروپا می رسانند.

اورزولا فون دیرلاین، رئیس جدید کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد پیمان دابلین را اصلاح کند. براساس این پیمان پناهجویان باید در کشوری ثبت شوند که در آن جا برای نخستین بار وارد اتحادیه اروپا می شوند. به عقیده این سیاستمدار آلمانی باید به کشورهایی که متحمل بیشترین فشار هستند، به اندازه کافی کمک شود.

فون دیرلاین به روزنامه آلمانی «بیلد» (شماره روز جمعه) گفت: «ما باید دابلین را اصلاح کنیم تا بار مسئولیت منصفانه تر از گذشته تقسیم شود. » او در این مصاحبه گفت که هیچ وقت منطق این جمله را در پیمان دابلین نفهمیده، « هرجا که یک مهاجر برای نخستین بار وارد خاک اتحادیه اروپا می شود، باید آن جا بماند.» به گفته این سیاستمدار آلمانی مهاجرت در آب و در خشکی انجام می شود و «ما باید به کشورهای عضو که به خاطر موقعیت جغرافیایی شان درمعرض بزرگترین فشار هستند، به اندازه کافی کمک کنیم. فقط دراین صورت است که می توانیم مرزهای باثبات داشته باشیم». 

اورزولا فون دیرلاین، رئیس جدید کمیسیون اتحادیه اروپا
به عقیده این سیاستمدار آلمانی این را هم نباید فراموش کرد که باید با موضوع مهاجرت «بدون احساسات برخورد شود» و کمیسیون جدید، رئیس جدید شورا و پارلمان جدید اروپا حالا فرصت لازم را به این منظور دارند. فون دیر لاین افزود: «منظور من از برخورد بدون احساسات این است که دیگر با انگشت اتهام یکدیگر را نشانه نگیریم، واقع بینانه پیش برویم، (برای مشکلات مان) راه حل هایی پیداکنیم که قابل دسترسی باشد...». 

به گزارش خبرگزاری کاتولیک آلمان، خانم فون دیر لاین علاوه کرد، مهاجرت «یک چالش متداوم است و پاسخ ساده ای برای آن وجود ندارد». اما مهم این است که در کشورهای مبدا سرمایه گذاری کنیم، با ترور و فقر مبارزه کنیم و انسان ها باید (در کشورهای شان) چشم اندازی برای آینده داشته باشند. افزون براین اتحادیه اروپا باید «قاچاقبران را که برای کسب سرمایه های هنگفت پناهجویان را به خطر می اندازند، تعقیب کند». او همچنین تاکید کرده که محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا به کمک فرانتکس را نباید فراموش کرد.  

 

در همین زمینه