عکس از آرشیف/ یک کشتی سیاحتی ۱۱۱ پناهجو را در یونان از آب بیرون کشید.
عکس از آرشیف/ یک کشتی سیاحتی ۱۱۱ پناهجو را در یونان از آب بیرون کشید.

کشتی سیاحتی "ماریلا دیسکاوری" در برابر شبه جزیره یونانی "پلوپونز" به ۱۱۱ مهاجر جا داد. آنها با قایقی که با خطر غرق شدن مواجه شده بود، تلاش می کردند به ایتالیا برسند.

این مهاجرین که در میان آنها ۳۳ فرد زیرسن حضور داشتند، به سوی بندر یونانی کالاماتا آورده شدند. این خبر را گارد ساحلی یونانی به روز یک‌شنبه گزارش داد.

قایق حامل مهاجرین در شب قبل با ‌پشت سر گذاشتن حدود ۴۰ مایل در بحر، در غرب شبه جزیره یونانی "پلوپونز" با خطر غرق شدن مواجه شد. تاهنوز روشن نیست که این مهاجرین از کدام کشور ها اند.

از زمانی که راه بالقان به میزان وسیعی مسدود شده است، بسیاری مهاجرین در مسیر راه به سوی اروپای غربی، تلاش می‌کنند با پرداخت پول هنگفت به باند های سازمان یافته قاچاقبران، از یونان یا مستقیماً از ترکیه به ایتالیا برسند.

مهاجرین از افریقا اکثراً راه بحری در برابر ساحل لیبیا را به سوی ایتالیا در پیش می‌گیرند.

سازمان امدادی داکتران بدون مرز به روز یک‌شنبه اعلام کرد که مشترکاً با سازمان نجات برای غرق شده ها، یک کشتی جدید را در بحیره مدیترانه وسطی می‌فرستند تا مهاجرینی را که با قایق راه افتاده اند، باخود بگیرند.

 dpa/si/hm

برگرفته از دویچه وله


 

در همین زمینه