سلوانیا به هدف مقابله با مهاجرت غیرقانونی، نیروهای اضافی را به مرزهای جنوبی خود می فرستد.
سلوانیا به هدف مقابله با مهاجرت غیرقانونی، نیروهای اضافی را به مرزهای جنوبی خود می فرستد.

سلوانیا در نظر دارد که نظامیان بیشتر را به مرزهای جنوبی اش بفرستد. این نیروها با وسایط زرهی مجهز می‌باشند و برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی مستقر می‌شوند.

سلوانیا اعلام کرده است که نیروهای اضافی را به مرزهای جنوبی این کشور می‌فرستد تا آنان جلو مهاجرت غیرقانونی را بگیرند. رقم این نیروها به ۳۵ تن می‌رسد و با وسایط زرهی و تجهیزات بازرسی مدرن مجهز می‌باشند. قرار است آنان سر از روز دوشنبه این هفته در شهر کپر که در نزدیکی مرز این کشور با کرواسیا قرار دارد، جابجا شوند.

مارجان شارک، نخست وزیر سلوانیا در دیداری که دو هفته قبل از سرحدات این کشور با کرواسیا داشت، اعلام کرد که حفاظت از سرحدات در برابر مهاجرت غیرقانونی را تقویت می کند.  

در واقع مرزهای سلوانیا را مامورین پولیس نظارت می‌کند. در چند بخش مرز با کرواسیا حصار مرزی ایجاد شده است. در این اواخر، رقم پناهجویان و مهاجرینی که تلاش می‌کنند از طریق "ساحات سبز" مرزی وارد سلوانیا شوند، افزایش یافته است.

از سال ۲۰۱۶ به این طرف مسیر بالقان که از یونان به مقدونیه، صربستان، هنگری و اروپای مرکزی ادامه میابد، مسدود می‌باشد. از آن زمان به بعد، پناهجویان گزینه های دیگر را در پیش می‌گیرند. آنان تلاش می‌کنند که با عبور از بوسنیا خود را به کرواسیا و سلوانیا وسپس به کشور مقصود برسانند.


 

در همین زمینه