در ماه های اخیر شمار زیادی در مسیر دریای مدیترانه به سمت اروپا تلف شده اند.
در ماه های اخیر شمار زیادی در مسیر دریای مدیترانه به سمت اروپا تلف شده اند.

ادارات ملل متحد که برای مهاجران و پناهجویان کار می کنند، پیشرفت های اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در زمینه معضل پناهجویان و مهاجرات مثبت ارزیابی کرده و مورد تمجید قرار داده اند.

سازمان بین الملل مهاجرت )آی او ام) و کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) از انکشافات اخیر در پی مذاکرات وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا استقبال نمود.

در اجلاس سران اتحادیه اروپا به روز دوشنبه در پاریس پیرامون یافتن راه حلی برای مهاجران و پناهجویان نجات یافته از خطر دریایی، وزرای این اتحادیه "به این اجماع رسیدند که در بند نگهداشتن مستبدانه پناهجویان در لیبیا» پایان یابد.

وزرای مذکور همچنان اقدامات مثبت در زمینه نجات پناهجویان از خطر آب های مدیترانه را نیز مورد ستایش قرار دادند.

چارلی یاکسلی، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان امروز سه شنبه در ژنیو گفت: "وزرای این اتحادیه توافق کرده اند که باید کاری در این ارتباط انجام یابد."

او افزود: "از قراین بر می آید که احتمالاً تحرکی در اقدامات برای حل معضل پناهجویان صورت گرفته باشد."

براساس اظهارات امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، در نشست روز دوشنبه هشت کشور وعده داده اند که در تقسیم مهاجرانی که از آب های دریای مدیترانه نجات یافته اند، سهم مؤثری می گیرند، اما جزئیات بیشتر در این ارتباط که این هشت کشور کدام ها اند، ارائه نکرده است.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کرده اند که مبارزه علیه قاچاق انسان از لیبیا باید جداً ادامه یابد و حقوق بشری پناهجویان و مهاجران در لیبیا باید تضمین و رعایت گردد. اما پیشنهادات دقیق در مورد صورت نگرفته است. قرار است اجلاس بعدی اتحادیه اروپا در آغاز ماه سپتمبر در مالتا برگزار گردد. در این اجلاس بر سر یافتن راه حل مؤقتی برای نجات یافتگان از خطر دریایی در مدیترانه بحث و گفتگو صورت می گیرد.

منبع: دویچه وله

 

در همین زمینه