تصویر یکی از انفجارهای روز پنجشنبه ٢٥ جولای  ٢٠١٩ در کابل.  DR
تصویر یکی از انفجارهای روز پنجشنبه ٢٥ جولای ٢٠١٩ در کابل. DR

شماری از جوانان افغان در کشورهای اروپایی می‌گویند که ادامه خشونت و حملات انتحاری در افغانستان روح و روان آنان را زیر فشار شدید قرار می‌دهد. انفومایگرانتس نظر حسینا شیرزاد، نصرت الله اقبال، تمنا جهش و معصومه رحمتی را که در اروپا زندگی می‌کنند، در این باره پرسیده است.
 

در همین زمینه