عکس از آرشیف/ پناهجویان زیرسن با مشکلات مضاعف در یونان روبرو اند.
عکس از آرشیف/ پناهجویان زیرسن با مشکلات مضاعف در یونان روبرو اند.

پناهجویان زیرسن مجبور اند که وضعیت فاجعه آمیز را در یونان متقبل شوند. خشونت و بدرفتاری، آن ها را تهدید می‌کند.

یافته‌های نهاد "حقوق مساوی فراسوی مرزها" و "انجمن فدرال آلمان برای پناهجویان زیرسن" که روز پنجشنبه گذشته به نشر رسید، نشان می‌دهد که پناهجویان زیرسن با وضعیت فاجعه بار در یونان روبرو می‌باشند. این دو نهاد از دولت فدرال آلمان و اتحادیه اروپا می‌خواهند که به حفاظت از افراد زیرسن بشتابند. آنان همچنان خواسته اند که این پناهجویان به کشورهای دیگر تقسیم شوند و یا با اعضای خانواده شان ملحق شوند.

برای بیش از ۳۵۰۰ پناهجوی زیرسن محل بود و باش مناسب در یونان وجود ندارد. اردوگاه‌های جزایر لیسبوس، خیوس و ساموس به گونه "ناامید کننده مزدحم" شده است.

فقدان مراقبت، خشونت فیزیکی و جنسی، بخشی از زندگی روزمره بسیاری از کودکان زیر سن قانونی در این کشور شده است.

در مناطق خشکه یونان هم رسیدگی درست به پناهجویان زیرسن صورت نمی‌گیرد و آنان اغلب بازداشت می‌شوند. در زندان ها هم حقوق بشر نقض می‌گردد. گفته می‌شود، شماری از این پناهجویان هم در اردوگاه های نامناسب به سر می‌برند.

گزارش ها می‌رسانند که تا حال بیش از یک‌هزار پناهجوی زیرسن که در وضعیت نامطمین به سر می‌برند راجستر شده اند. بسیاری این افراد بی‌سرپناه می‌باشند.

نیریا گونزالز میندس دی ویگو، از مسئولین انجمن فدرال آلمان برای افراد زیرسن گفت: «بسیاری پناهجویان در تلاش اند که به تنهایی با استفاده از مسیرهای خطرناک از این وضعیت یونان رهایی یابند. آنان اغلب در معرض خشونت و سوء استفاده قرار می‌گیرند.»

 


 

در همین زمینه