گفته می شود که به پناهجویانی که در مناطق ترانزیت مجارستان اقامت دارند و تقاضای پناهندگی شان ردشده است، در برخی موارد غذا داده نمی شود.
گفته می شود که به پناهجویانی که در مناطق ترانزیت مجارستان اقامت دارند و تقاضای پناهندگی شان ردشده است، در برخی موارد غذا داده نمی شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد، بروکسل به خاطر تصویب قانون موسوم به «جلوی سوروس را بگیرید» و جلوگیری از فراهم آوری کمک برای پناهجویان در مجارستان، به محکمه عالی اروپا در لوگزامبورگ مراجعه کرد.

کمیسیون اتحادیه اروپا شکایت رسمی را در پیوند به سیاست ضد مهاجرت مجارستان در محکمه عالی اروپا درج کرد. این کمیسون با انتقاد از قانون "جلو سوروس را بگیرید" این کشور اعلام کرد که قانون یادشده در مجارستان باعث شده که عاملان کمک به مهاجرین با خلافکاران در یک ردیف قرار بگیرند و محدودیت حق پناهندگی ادامه یابد.

پارلمان مجارستان در ماه جون سال ۲۰۱۸ به خاطر جرج سوروش، میلیاردر امریکایی الاصل قانونی را موسوم به «جلو سوروش را بگیرید» تصویب کرد. ویکتور اوربان، نخست وزیر دست راستی و ملی گرای مجارستان، سوروش را متهم می‌کند که با تمویل سازمان های امدادی از مهاجرت غیرقانونی به مجارستان حمایت می‌کند.  

این قانون بحث برانگیز کمک رسانی برای پناهجویان به نام یک سازمان را ممنوع اعلام کرده است. بر این اساس، کسانی که وارد شدگان غیرقانونی بیرون از قلمرو شینگن را در مجارستان کمک کند، ممکن است به حد اکثر یک سال زندان محکوم شوند.   

اکنون کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که علیه این قانون دست به کار شود و به محکمه عالی اروپا مراجعه کند. از نظر این کمیسیون، قانون یادشده حاوی دو ماده است که در تضاد با قوانین اروپا می‌باشند.

کمیسیون اتحادیه اروپا در ادامه می‌گوید، با اجرای این قانون حق پناهجویان «برای برقراری ارتباط با سازمان های ملی، بین المللی و غیردولتی و درخواست کمک از آن ها محدود می‌شود.» 
افزون براین مجارستان «حق پناهندگی را به طور غیر قانونی محدود کرده» و «دلایل جدیدی برای غیرمجاز بودن ارائه تقاضای پناهندگی» را نیز معرفی کرده است.  

میان اتحادیه اروپا و رئیس دولت مجارستان اختلافات زیادی وجود دارد. بروکسل ویکتور اوربان را متهم می‌کند که به طور فزاینده از استندردهای قانونمداری و دموکراسی که در اتحادیه اروپا رایج است، دور می‌شود. 

کمیسیون اتحادیه اروپا روز پنجشنبه علیه حکومت مجارستان دوسیه تخطی از مفاد قرارداد را به جریان انداخت. در این دوسیه مساله مهاجرانی مطرح شده که در مناطق ترانزیت مجارستان واقع در مرزهای زمینی این کشور در قید هستند. بروکسل می‌گوید، شرایط زندگی مهاجران در این مناطق، به خصوص سلب فراهم آوری مواد غذایی مغایر رهنمودهای اتحادیه اروپا است.  

حالا حکومت اوربان یک ماه وقت دارد تا به این نخستین هشدار کمیسیون اتحادیه اروپا واکنش نشان بدهد. مقام های بروکسل اعلام کردند، این مهلت «با توجه به اضطراری بودن وضعیت» کاهش یافته است. 


 

در همین زمینه