در حال حاضر در یونان حدود ۷۰ هزار پناهجو و مهاجر گیر مانده اند.
در حال حاضر در یونان حدود ۷۰ هزار پناهجو و مهاجر گیر مانده اند.

پولیس دو فرد را به ظن قاچاقبری انسان در شهر آتن یونان بازداشت کرده است. این دو تن، ۴۹ مهاجر را از کشورهای مختلف را در یک لاری و در یک موتر جابجا کرده بودند. گفته می‌شود که این افراد در تلاش بودند که ایتالیا بروند.

پولیس یونان اعلام کرده است که دو تن را به ظن انتقال غیرقانونی ۴۹ مهاجر بازداشت کرده است. گفته می‌شود که این افراد به ایتالیا انتقال داده می‌شدند. 
پس از مسدود شدن مسیر بالقان، باندهای قاچاقبران سعی می‌کنند که مهاجران را از یونان به ایتالیا و سپس به اروپای مرکزی برسانند. 
به گفته پولیس، قاچاقبران انسان از هر مهاجر در بدل انتقال از یونان و رسیدن به اروپای مرکزی از چهار تا پنج هزار یورو به دست می‌آورند.  

چندین سال می‌شود که بسیاری از مهاجران خود را از ترکیه به صورت غیرقانونی به بندرهای پاتراس و ایگومنیتسا در غرب یونان می‌رسانند و سپس به سفرشان به ایتالیا ادامه می‌دهند.  

از این دو شهر بندری چندین کشتی روزانه به بندرهای بریندسی، باری، انکونا، ونیز و تریست حرکت می‌کنند. در حال حاضر،حدود ۷۰ هزار پناهجو و مهاجر در یونان به سر می‌برند. 
 

در همین زمینه