دادگاه اتحادیه اروپا قانونی را در خصوص الحاق اعضای خانواده پناهجویان زیرسن تصویب کرد.
دادگاه اتحادیه اروپا قانونی را در خصوص الحاق اعضای خانواده پناهجویان زیرسن تصویب کرد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خواستار این شده است که برعلاوه والدین پناهندگان زیر سن، خواهران و برادران شان نیز بتوانند به آنها در آلمان ملحق شوند.

دومینیک بارچ، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آلمان روز چهارشنبه در برلین گفت که این غیرقابل درک است که «مهاجران زیر سن قانونی می توانند والدین شان را به نزد خود بیاورند اما نمی توانند برادران و خوهران زیر سن قانونی شان را نزد خود بخواهند.»

او گفت: «طبعا هیچ پدر و مادری کودکان خوردسال خود را در دمشق یا حلب به جا نمی گذارد تا به نزد پسر و یا دخترش به آلمان بیاید.»

پناهندگان در آلمان می توانند به اصطلاح اعضای اصلی خانواده شان را به آلمان بیاورند. این اعضا شامل همسر، والدین و کودکان زیر سن می شود. همچنین کودکان زیر سن نیز می توانند والدین خود را به آلمان بخواهند. بارچ خواستار آن شده است که این موضوع گسترش یابد و «خواهران و برادران کوچک نیز شامل شوند. هیچ پدر و مادری چه آلمانی باشد و یا سوریایی، این موضوع را رد نمی کند.»

او تاکید کرد که هرگاه یک دختر در جریان بررسی دوسیه پناهندگی اش ۱۸ ساله می شود، هنوز تشکیل خانواده نداده و خانواده یی ندارد. بارچ گفت: «برای او نیز باید امکاناتی داده شود که در کنار خانواده اش باشد.»


به گفته یک سخنگوی کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در مقرارت مربوطه اتحادیه اروپا خواهر و برادر به عنوان اعضای اصلی خانواده شمرده نشده اند و این شرایط به خصوص در آلمان شدید است. در بسیاری دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا الحاق خواهر و برادر ممکن است.

پناهجویانی که طبق کنوانسیون ژنیو یا قانون اساسی آلمان پناهندگی یا حفاظت گرفته اند، معمولا حق این را دارند که درخواست الحاق خانوادگی بدهند. کسانی که حفاظت فرعی گرفته اند، در گذشته از این حق محروم بودند، اما سر از اول آگست سال ۲۰۱۸ آنها نیز این حق را دارند، البته در این بخش یک محدودیت یک هزار نفری در هر ماه تعیین شده است.

در اجرای سهمیه اختصاص داده شده بسیاری از مقامات نقش دارند. بارچ از بروکراسی موجود انتقاد کرد و خواستار اصلاحات شد. این نماینده کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفت: «روند صدور ویزا متاسفانه بسیار پیچیده و طولانی است و شرایطی را می طلبد که اغلب از مرز واقعیت به دور است.»  

دویچه وله

 

در همین زمینه