شماری از مهاجران در دو میدان هوایی بزرگ یونان بازداشت شده اند.
شماری از مهاجران در دو میدان هوایی بزرگ یونان بازداشت شده اند.

مقام ها در یونان تلاش های شان را برای بازداشت مهاجرانی که اجازه اقامت ندارند، شدت بخشیده اند. پولیس در شهر تسالونیکی و برخی از میدان های هوایی بزرگ کشور شماری از مهاجران را بازداشت کرده است.

روز سه شنبه بیش از ۶۰ مهاجر در شهر تسالونیکی که اجازه اقامت نداشتند، به بازداشت پولیس درآمدند. این مهاجران پس از آن بازداشت شدند که در نزدیکی ایستگاه مرکزی قطار تسالونیکی، به طور مکرر درگیری های خشونت آمیز رخ داده بود. 

ویدیویی هایی از این درگیری ها در رسانه های یونان نشر شد. در این فلم ها میله های آهنی و چاقو دیده می شود. چهار مرد دراین ناآرامی ها زخمی شدند. جراحات یکی از آن ها در پی شلیک گلوله ایجاد شده بود. 
عکس از آرشیف دویچه وله/ پولیس یونان و مهاجران

یک سلسله از این بازداشت ها نیز در دو میدان هوایی بزرگ یونان انجام شده است. براین اساس از  خروج  اشخاصی که سعی می کردند برای سفر به خارج از اسناد جعلی استفاده کنند، جلوگیری شده است. 

مقام ها گفتند که ۱۳ مهاجر را در میدان های هوایی جزیره های سانتورینی و کس بازداشت کرده اند. این بازداشت ها پس از آن انجام شد که شماری از مسافران برای سفر با هواپیماهایی که عازم ایتالیا و اروپای مرکزی بودند، اسناد جعلی مسافرتی ارائه کردند. 
پولیس تایید کرد که در عملیات مشابهی که هفته گذشته در میدان های هوایی کوچکتر سراسر کشور انجام شد، ۲۱ تن بازداشت شدند. 

 

در همین زمینه