گفته می شود که آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا «فرانتکس» با مهاجران در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا اغلب رفتار غیرانسانی داشته است.
گفته می شود که آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا «فرانتکس» با مهاجران در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا اغلب رفتار غیرانسانی داشته است.

بربنیاد یک گزارش تازه، آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا «فرانتکس» در بدرفتاری با مهاجران دست دارد. بر این اساس، گاردهای مرزی یونان، بلغاریا و مجارستان نسبت به دیگران بی رحم تر دانسته شده اند.

براساس گزارش هایی که رسانه های آلمان و بریتانیا روز دوشنبه نشر کردند، آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا «فرانتکس» در اقدامات غیرقانونی گاردهای مرزی برخی از کشورهای اروپایی که احتمالا قوانین حقوق بشر را نقض کرده اند، دست داشته است.

بر اساس تحقیقات شبکه (Returns Network)، گاردهای فرانتکس نه فقط در برابر رفتار خشونت آمیز گاردهای ملی در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا با مردم بی جاشده کاری انجام نداده اند، بلکه خود نیز اغلب با پناهجویان رفتار غیرانسانی داشته اند.
این شبکه به نقل از اسناد فرانتکس گزارش می‌دهد که گاردهای ملی برای برخورد با مردم بی جاشده از باتون و اسپری فلفل کارگرفته اند و برای تعقیب آن ها در جنگل از سگ های شان استفاده کرده اند.

بر اساس یافته های این شبکه، گاردهای مرزی در یونان، بلغاریا و مجارستان بی رحم تر از دیگران هستند. فرانتکس به جای این که مامورانش را از همکاری با نیروهای مرزی ملی برحذر دارد، این دوسیه ها را بسته است.  

به گزارش هفته نامه انگلیسی «ابزِروِر» (Observer)، فرانتکس از سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون یورویی (۱۱۰ میلیون دالر) اتحادیه اروپا در وسایط نقلیه هوایی و بدون سرنشین بهره برده است.  

با وجود این که هواپیماهای بدون سرنشین فرانتکس بر فراز آب های سواحل لیبیا پرواز می‌کنند، ماموریت دریانوردی اتحادیه اروپا از یک سال به اینسو حتی یک تن را هم نجات نداده است. در عین زمان، این جا به مرگ بار ترین آب های جهان تبدیل شده است.  

اریک مارکوارت، یکی از اعضای حزب سبزهای آلمان در پارلمان اتحادیه اروپا به هفته نامه «ابزرور» گفت: «تعهدی برای تجهیز هواپیماهای بدون سرنشین با ابزار لازم برای نجات از مرگ و انجام عملیات نجات وجود ندارد.» او ادامه داد: «به این منظور به کشتی نیاز است و در حال حاضر دقیقا در همین بخش کمبود وجود دارد.»
تا به حال در سال روان بیش از ۴۰۰ تن که سعی کرده بودند خود را با عبور از بحیره مدیترانه به کشورهای اتحادیه اروپا برسانند، جان باخته اند.

یک خانم سخنگوی سازمان نجات «SOS Mediterranee» با اشاره به عدم تلاش اتحادیه اروپا برای جلوگیری از بدرفتاری با مهاجران در مرزها و مرگ آن ها در بحر، اعلام کرد که کشتی نجات «Ocean Viking» روز یکشنبه از بندر مارسی در فرانسه به راه افتاده است و قرار است تا خود را تا پایان هفته به سواحل لیبیا برساند.

یک کشتی با ۱۲۱ مهاجر که طی دو عملیات جداگانه توسط یک سازمان غیردولتی اسپانیایی از بحر نجات داده شده اند، از سه روز پیش بدین سو در بحر به سر می‌برد. گروه «بازوهای گشوده» گزارش داد که در مورد بسیاری از مسافران این کشتی علائم شوک شدید مشهود است. به گزارش این گروه، ایتالیا تهدید کرده که این کشتی را در صورت ورود به آب های این کشور ۵۰ هزار یورو جریمه می‌کند.

 

در همین زمینه