دها تن از مهاجران در مرز میان لیبیا و تونس گیر ماندند. عکس از FTDES
دها تن از مهاجران در مرز میان لیبیا و تونس گیر ماندند. عکس از FTDES

۳۶ تن از پناهجویان ساحل عاج شامل چهار کودک و یک زن حامله، شنبه گذشته توسط پلیس مرزی تونس دستگیر و با اتوبوس به صحرای نزدیک به مزر لیبیا انتقال داده شده و به حال خود رها شدند. این در حالیست که وزیر داخله تونس مجموع این مهاجران را ۵۵ تن-۲۰ سودانی و۳۳ ساحل عاجی" گفته است. گفته‌‌‌‌‌می شود این پناهجویان بدون غذا، آب و مراقبت صحی به سر می برند و سازمان جهانی مهاجرت از مقامات تونس خواستار کمک به آنها شده است.

۳۶ تن از مهاجران ساحل عاج شامل چهار کودک و یک زن حامله شنبه گذشته ۳ اگست توسط مقامات تونس دستگیر و در صحرای نزدیک به مرز لیبیا به حال خود رها شدند. در ویدیویی که به تاریخ ۴ اگست توسط " FTDES ، یک سازمان غیر دولتی" دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی" در تونس نشر شده، دیده می‌شود که این مهاجرین بدون امکانات اولیه در حالت رقت‍باری در صحرا به سر می‌برند. 


در یکی از تصاویر ویدئویی، مردی که با تیلفونش فیلم را ضبط می کند می‌گوید: « رحم کنید، آنها به کمک نیاز دارند!» در این ویدیو همچنین دیده می شود که بعضی از پناهجویان، احتمالا از شدت گرما روی زمین داغ، دراز کشیده‌اند. انجمن دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی" گفته است که آنها بدون غذا و آب به سر می‌برند و مقامات تونسی این مهاجران را به صورت غیر قانونی به لیبیا پس خواهند فرستاد. 

 سازمان بین المللی مهاجرت (OMI) در تونس، حضور این مهاجران را در صحرای میان مرز لیبیا و تونس تائید کرده و گفته است که کمکی برای آنها کرده نمی‌تواند زیرا صلاحیت رفتن به زون مرزی را ندارد اما درخواست  کمک به این پناهجویان را از دولت تونس نموده است. 

مقامات تونس از این موضوع انکار کرده و گفته‌اند که مهاجران به گونه‌ای غیر قانونی از لیبیا وارد خاک تونس شده اند. وزیردفاع تونس تنها با ذکر تعداد این مهاجران جزئیات دیگری در مورد چگونگی وضعیت آنها و اقدام بعدی نداده است.

از روز دوشنبه بدینسو، این پناهجویان بدون حمایت هیچ نهادی به گونه ای بی سرنوشت به سر می برند و تا هنوزسازمان جهانی مهاجرت و انجمن FTDES موفق نشده است تا با مقامات تونس تماس بگیرد.  

در همین زمینه