عکس از آرشیف/ شماری از روان درمانان از برخورد اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال با پناهجویان دچار مشکل روانی انتقاد کرده اند.
عکس از آرشیف/ شماری از روان درمانان از برخورد اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال با پناهجویان دچار مشکل روانی انتقاد کرده اند.

داکتران و روانشناسان از نحوه رفتار اداره مهاجرت و مقامات اداره اتباع خارجی آلمان با پناهجویانی که از نظر روحی روانی آسیب دیده اند، انتقاد کردند.

الیسه بیتین بیندر، رئیس گروه کاری ملی مراکز بیماران روانی برای پناهجویان و قربانیان شکنجه، به روزنامه های گروه رسانه یی «فونکه» گفت: «ما تشخیص داده ایم که اداره مهاجرت در رد پناهجویان آسیب دیده روانی از جمله بندی هایی مشخصی استفاده می کند تا نظریه کارشناسان روانی و داکتران را ناکافی خوانده و رد کند.»

رئیس این گروه کاری که شامل حدود ۴۰ مرکز روانی-اجتماعی است، گفته است که طرز جمله بندی اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی (بامف) می رساند که «انگار کارمندان این اداره دیگر به شکل حرفه یی هر مورد مشخص را مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی دهند، بلکه به طور کلی و گاهی اوقات حتی بسیار متمایز و نامناسب قضاوت می کنند.» او افزوده است که این کار این تصور را خلق می کند که «این شیوه به خصوص به معنای پیشبرد منافع سیاسی است و نه حرفه یی بودن یا بهترین محفاظت ممکن از قربانیان خشونت.»

ارنست گیرث، نماینده حقوق بشر انجمن داکتران ایالتی هسن نیز عملکرد مقامات را مورد انتقاد قرار داد. او به روزنامه های گروه رسانه یی «فونکه» گفته است: «حکومت ها، بامف و ادارات اتباع خارجی در بیشتر موارد تلاش می کنند داکتران منتقد را از پروسه اخراج دور نگه دارند.» اما در بخش صحی مقاومت در برابر تشدید سیاست اخراج در حال افزایش است. گیرث گفت: «یافتن داکتران و کارشناسان همواره برای مقامات دشوارتر می شود.»

بامف این اتهامات را رد می کند. سخنگوی این اداره به روزنامه های گروه رسانه یی «فونکه» گفت: «وقتی نشانه هایی از بیماری های روانی وجود داشته باشد، ماموران اداره مهاجرت حساس ساخته شده اند که در چنین مواردی مناسب حال این افراد رفتار کنند.»

بنا بر معلومات او، در روند بررسی تقاضاهای پناهندگی ۲۱۸ مامور ویژه برای افراد مبتلا به بیماری های روحی روانی و قربانیان شکنجه تعیین شده اند. او گفت وقتی یک پناهجو به عنوان فرد آسیب دیده یا مبتلا به بیماری روانی تشخیص شود، این کارمندان دوسیه آنها را به پیش می برند.

 قانونی که بوندستاگ یا پارلمان آلمان در ماه جون به هدف اجرای بهتر بازگشت پناهجویان رد شده تصویب کرد، در کنار گسترش بازداشت پناهجویان اخراجی، الزامات شدیدتری را برای تصدیق یا گواهی صحی در نظر گرفته است. بنا بر این برای پناهجویان مبتلا به بیماری های روحی – روانی فقط گواهی طبی از داکتران متخصص روان درمانی پذیرفته می شود، نه از سوی روان شناسان.

این آیین نامه ها همچنان با انتقادات روانشناسان مواجه است. ایفا فان کویک، نماینده حقوق بشر انجمن حرفه یی روانشناسان آلمان «بی دی پی» به گروه رسانه یی «فونکه» گفته است روان شناسان نباید از تشخیص بیماری افراد متاثر شده بازداشته شوند. کویک انتقاد کرد که در هر حال پناهجویان به گروهی تعلق دارند «که در آلمان فقط در موارد استثنایی دسترسی سریع به تداوی توسط داکتر یا مراقبت های روانشناختی دریافت می کنند.»

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

 

در همین زمینه