وزارت دفاع آلمان می گوید که در شش سال گذشته، ۷۷۰ همکار محلی افغان را با اعضای خانواده شان در آلمان اسکان داده اند.
وزارت دفاع آلمان می گوید که در شش سال گذشته، ۷۷۰ همکار محلی افغان را با اعضای خانواده شان در آلمان اسکان داده اند.

حکومت آلمان درمجموع ۷۷۰ همکار افغان نیروهای آلمانی را با اعضای خانواده های شان به آلمان انتقال واسکان داده است. افرادی که به آلمان انتقال داده شده اند، به دلیل کارشان با سربازان آلمانی درافغانستان درمعرض تهدید بوده اند.

سخنگوی وزارت دفاع آلمان روز دوشنبه در برلین گفت که در شش سال اخیر ۷۷۰ همکار افغان نیروهای آلمانی اجازه اقامت آلمان را به دست آورده اند. او گفت که افزون بر این، به حدود ۲۵۰۰ تن از اعضای خانواده این افراد نیز اجازه اسکان در آلمان داده شده است.

او توضیح داد که به آن همکاران افغان نیروهای آلمانی اجازه اقامت داده شده است که به دلیل فعالیت شان در کنار نیروهای آلمانی، در افغانستان با تهدید مواجه بوده اند. وزارت دفاع آلمان گفته است که "اردوی آلمان وظیفه مراقبت اش در برابر همکاران محلی را آگاهانه و با مسئولیت به عهده می گیرد."

سخنگوی وزارت دفاع آلمان افزود که هر یک از تقاضاهای این همکاران محلی نیروهای آلمانی به صورت جداگانه بررسی شده است و کسانی که جواز سفر به آلمان را دریافت کرده اند، توانسته اند «اعضای اصلی فامیل» شان را نیز به آلمان بیاورند. در مورد حدود ۲۰۰۰ درخواست دیگر تاهنوز تصمیم گرفته نشده است.

براساس اظهارات او، کارمندان افغان سربازان آلمانی اگر در معرض تهدید قرار داشته باشند می توانند تا مدت دو سال بعد از پایان زمان کاری شان در اردوی آلمان درخواست آمدن به آلمان را بدهند.

اردوی آلمان از سال ۲۰۰۱ به این سو در افغانستان حضور دارد. ماموریت نظامی سربازان آلمانی در افغانستان در پایان سال ۲۰۱۴ تمام شد و از آن زمان به بعد این نیروها در چهارچوب ماموریت «حمایت قاطع» ناتو مصروف آموزش و مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغان اند.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

 

در همین زمینه