به گزارش حکومت آلمان، استفاده پولیس از ابزاری مانند  دستبند و پابند تقریبا ده برابر شده است.
به گزارش حکومت آلمان، استفاده پولیس از ابزاری مانند دستبند و پابند تقریبا ده برابر شده است.

مقاومت فیزیکی پناهجویان رد شده در جریان اخراج از آلمان، در برابر پولیس این کشور رو به افزایش است. پولیس مجبور می‌شود که در مقابل، از جبر و زور کار بگیرد. عملکرد پولیس انتقاد نمایندگان پارلمان و گروه های حامی حقوق بشر را برانگیخته است.

دلایل زیادی وجود دارند که حکم اخراج پناهجویان در برخی موارد عملی نمی‌شود. برخی اوقات محکمه ها با صدور حکم جلو اخراج پناهجویان را می‌گیرند و یا کشورهای سومی که پناهجویان از آن جا وارد آلمان شده اند، حاضر به پذیرش آن ها نمی‌شوند. 

در برخی موارد پناهجویانی که در معرض اخراج قرار می‌گیرند، پنهان می‌شوند و یا در هواپیما خشونت می‌کنند. به این ترتیب اخراج آن ها در آخرین دقایق متوقف می‌شود. 

در نیمه نخست سال ۲۰۱۹، پیلوت های آلمانی و خطوط هوایی خارجی از انتقال پناهجویان اخراجی خودداری کردند که در نتیجه اخراج ۳۳۵ تن عملی نشد.

این آمار در پاسخ به درخواست حزب چپ در پارلمان آلمان نشر شده و نسخه ای از آن به دسترس دویچه وله قرار گرفته است. 

بربنیاد این آمار، بیشتر موارد اخراج در میدان هوایی فرانکفورت متوقف شده و از اخراج ۱۳۱ تن جلوگیری شده است.  

بیشترین هواپیماهایی که برای اخراج پناهجویان مورد استفاده قرار می‌گرفتند و روند اخراج نظر به دلایل مختلف مختل شده، از شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا بوده اند. اخراج ۸۷ تن عملی نشده است. شرکت هوایی یورووینگس و ایبریا پس از لوفت‌هانزا در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند. این آمار نشان می‌دهد که استفاده از جبر و زور برای به اجرا درآوردن حکم اخراج رو به افزایش است.   

استفاده از دستبند ده برابر شده است 
اولا یلپکه، نماینده حزب چپ ها در پارلمان آلمان، خواسته بود که اطلاعات بیشتری دریافت کند. او به این هدف، یک فهرست را که حاوی  ۲۶ سوال بود به مقامات حکومتی این کشور فرستاد. خانم یلپکه در پی این تحقیقات مطلع شد که استفاده پولیس از ابزار مختلف به ویژه دستبند و پابند تقریبا ده برابر شده و از ۱۳۵ مورد در سال ۲۰۱۵ به ۱۲۳۱ مورد در سال ۲۰۱۸ رسیده است.

استفاده از زور و جبر در حالی افزایش یافته است که موارد اخراج در این دوره زمانی تقریبا ثابت مانده است. در سال ۲۰۱۷، ۲۳ هزارو ۹۶۶ مورد و یک سال پس از آن، ۲۳ هزارو۶۱۷ مورد اخراج ثبت شده بود.
هرگاه ۱۱ هزارو ۴۹۶ مورد اخراج  را در نظر بگیریم که بین ماه های جنوری و جون سال روان انجام شده است، احتمال می‌رود که این رقم برای تمام سال ۲۰۱۹ تفاوت چندانی نسبت به سال های گذشته نداشته باشد.  
 
وزارت داخله آلمان اعلام کرد که با «افزایش شمار پناهجویانی که در برابر اخراج مقاومت می‌کنند» پولیس هم بیشتر از گذشته به زور و جبر متوسل می‌شود. اما با این وجود بیانیه ای که به تاریخ ۶ اگست نشر شد، نشان می‌دهد که حکومت دراین باره «اطلاعات موثق بیشتری ندارد.»وزارت داخله: در مورد افزایش شدید استفاده از زور و جبر می‌توان به آسانی توضیح داد

زمانی که دویچه وله از وزارت داخله روز دوشنبه گذشته، خواهان واکنش شد، الینوره پیترمن، سخنگوی این وزارت گفت که توضیح درباره دلایل افزایش استفاده از جبر و زور «آسان» است. پیترمن اظهار کرد، از آن جایی که اخراج برخلاف خواست و میل افراد انجام می‌شود، آن ها شاید نارضایتی شان را «احتمالا با استفاده از خشونت فیزیکی» نشان بدهند. 

خانم پیترمن افزود، برای اینکه در روند اخراج خللی ایجاد نشود و این اشخاص صدمه ای به خود یا دیگران وارد نکنند، استفاده از دستبند یا ابزار دیگر «به عنوان آخرین راه حل» ممکن است. 
 
اولا یلپکه از حزب چپ آلمان گفت، از نظر او استفاده از جبر و زور در برابر افراد ناامیدی که «باید به کشورهای ترانزیت یا به وطن شان برگردانده شوند و به شرایط بسیار بد تن بدهند» «غیرقابل تحمل» است. او افزود که راجع به اخراج های بی رحمانه گزارش های شوک آور زیادی وجود دارند.  

یلپکه به این اشاره کرد که به طور مثال، کمیته اروپایی جلوگیری از شکنجه در ماه می از آلمان خواسته بود که از استفاده «نامتناسب و نامعقول» جبر حین انجام اخراج دست بردارد.

دراین میان سازمان حامی حقوق بشر «پرو ازول» از استفاده رو به افزایش جبر و زور حین اخراج پناهجویان توسط مسئولان گزارش داد.

برند مسوویچ رئیس بخش حقوقی «پروازول» می‌گوید که بر اساس شکایات ارائه شده در برخی موارد، ماموران پولیسی که «آن ها (پناهجویان) را به قصد اخراج یا انتقال به میدان هوایی جمع آوری می‌کنند» «به شدت از جبر و زور استفاده می‌کنند» و در این زمینه شکایات از آن ها بیشتر از شکایات ارائه شده علیه ماموران پولیس میدان هوایی بوده است. 
مسوویچ عملکرد آلمان در زمینه اخراج اشخاص را به یک «جعبه سیاه» تشبیه کرده گفت، به غیر از پناهجویان اخراجی و احتمالا نزدیکان شان، اشخاص بی طرفی که شاهد پروسه اخراج باشند، وجود ندارد. به همین خاطر قضاوت در این باره مشکل است. 
او در ادامه گفت که شاید دلیل افزایش استفاده از جبر و زور توسط مسئولان، درخواست های رو به افزایش نمایندگان آلمانی برای اخراج پناهجویان ردشده باشد. 

 

در همین زمینه