شماری از پناهجویان در حال فراگیری دوره کارآموزی.
شماری از پناهجویان در حال فراگیری دوره کارآموزی.

میزان پناهجویانی که در حال فراگیری کارآموزی در آلمان اند، افزایش یافته است. براساس نظر سنجی اتاق تجارت و صنایع آلمان، ۱۶ درصد شرکت‌ها پناهجویان را به عنوان کارآموز استخدام کرده اند.

اتاق تجارت و صنایع آلمان (دی آی اچ کا) می‌گوید سال گذشته شمار پناهجویانی که در شرکت‌های آلمانی کارآموزی می‌کردند به ۱۴ درصد میرسید. براساس نظرسنجی اتاق تجارت آلمان دوسال پیش این رقم هفت درصد بود.

در حال حاضر مجموعاً ۴۴ هزار پناهجو در آلمان مصروف فراگیری آموزش حرفه‌های مختلف هستند.

مقام‌های اتاق تجارت و صنایع آلمان گفته اند که با این وجود هنوز هم نیازمندی به کارآموزان در شرکت‌ها و کارخانه‌های آلمان وجود دارد. 

به گزارش خبرگزاری آلمان، بیشتر پناهجویان در این کشور در بخش‌های هوتل‌داری، صنعت ساخت و ساز و حمل و نقل، مشغول کارآموزی هستند.

عثمان نوری، پناهجوی جوان افغان، توانسته در حرفه قبلی‌اش یعنی رنگمالی موتر در آلمان مصروف کارآموزی شود. عکس از ویدئوی دویچه وله

مشکل زبان آلمانی

اخیم دریکس معاون اتاق تجارت و صنایع آلمان در برلین گفت که هرچند مهاجران در زمینه آموزش حرفه علاقمندی خاصی نشان می‌دهند، اما مشکل زبان آلمان همچنان به عنوان یک چالش باقی مانده است.

افرادی که در این نظرسنجی از آنان پرسیده شده گفته اند که پناهجویان نباید قبل از یادگیری زبان آلمان شامل کارآموزی شوند، چون ممکن آنان موفق به پی‌گیری آن نخواهند شد. 

این نهاد پیش‌نهاد می‌کند که شرکت‌ها باید در کنار عرضه کارآموزی برای پناهجویان کارآموز، باید برنامه‌های آموزش زبان آلمانی را نیز فراهم کنند.


 

در همین زمینه