دولت گفت که مسیر جدید مهاجرت سریع بیشتر روی بخش های انجنیری، فناوری و سایر علوم معطوف خواهد بود.
دولت گفت که مسیر جدید مهاجرت سریع بیشتر روی بخش های انجنیری، فناوری و سایر علوم معطوف خواهد بود.

نخست وزیر جدید بریتانیا برنامه ای را اعلام کرد که رسیدگی به روند مهاجرت دانشمندان برتر به این کشور را سرعت میبخشد. تردیدها در مورد برگزیت، بسیاری از بنگاه های پژوهشی بزرگ را در مورد بودجه و نیروی مستعد، نگران کرده است.

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان به روز پنجشنبه از برنامه ای برای تسریع روند صدور ویزه رونمایی کرد تا "بهترین و لایق ترین" دانشمندان جهان را تشویق به مهاجرت به بریتانیا کند.

این خبر در حالی اعلام شده است که خروج قریب الوقوع بریتانیا از اتحادیۀ اروپا موسوم به برگزیت ـ روندی که آقای جانسون از آن حمایت می کند، قسمت زیادی از بودجۀ تحقیقاتی اتحادیۀ اروپا را قطع نموده و وضعیت مهاجرت بسیاری از پژوهشگران اروپایی را در معرض خطر قرار خواهد داد.

اقای جانسون گفت: "برای اطمینان از این که در راه پشرفت دانش همچنان پیش قدم باشیم، ما باید نه تنها از استعدادهایی که قبلاً در داخل داریم، حمایت کنیم، بلکه خود را از داشتن یک سیستم مهاجرتی که بهترین مغزها را از سراسر جهان جلب کند، مطمئن بسازیم."

دولت گفت که مسیر جدید مهاجرت سریع بیشتر روی بخش های انجنیری، فناوری و سایر علوم معطوف خواهد بود.

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان: رویترز

برنامه حمایت از بخش های پژوهشی و تجاری

مقررات جدید، شرط داشتن یک پیشنهاد کاری پیش از رسیدن را لغو می کند و به بستگان یک مهاجر اجازه میدهد تا به بازار کار انگلستان دسترسی داشته باشد. این مقررات، همچنان محدودیت در تعداد مجاز متقاضیان ویزای درجه یک استعدادهای ویژه را از بین میبرد.

شرکت های تجاری و دانشگاه ها از این اقدام استقبال کردند، زیرا مؤسسات برجسته یی مانند آکسفورد و کامبریج نسبت به پیامد خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا بر پژوهشگران و نیروی مستعد شان، ابراز نگرانی کرده بودند.

سال تحصیلی ۲۰۱۸/ ۲۰۱۹ شاهد یک کاهش عمده در شمار درخواست ها به دانشگاه های انگلستان از سوی دانشجویان کشور های عضو اتحادیۀ اروپا بود.

آقای جانسون که بارها دیدگاه های ضد مهاجرتی خود را بیان کرده است، همچنان به دنبال معرفی یک سیستم مهاجرتی به سبک آسترالیا است. مطابق این سیستم، حق مهاجرت بر اساس امتیازاتی چون داشتن تحصیلات عالی، مهارت زبان و سایر مهارت های تخصصی، اعطا می شود.

دویچه وله