شماری از پناهجویان مجبور شدند که از کشتی نجات خود را در آب بیندازند.

دست کم چهار مهاجری که واسکت نجات بر تن داشتند از کشتی نجات اوپن آرمز به آب جهیدند. آنان تلاش کردند که به کمک شنا، خود را به جزیره لمپه دوسا برسانند. این پناهجویان بیش از ۱۶ روز را در این کشتی گذشتانده بودند. در این ویدیو بنگرید.

 

در همین زمینه