عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

پولیس سلواکیا گروهی از مهاجرین را دستگیر کرد که خود را در زیر واگن ها یا قفسه های یک قطار باربری مخفی کرده بودند. در میان آنها شمار زیادی از مهاجران افغان نیز بوده اند.

روزنامه "پراودا" به روز دوشنبه گزارش داده است که این مردان مهاجر که از افغانستان هستند، زمانی دستگیر شدند که می خواستند در ایستگاه قطار در شهر مرزی "شتوروو" در جنوب سلواکیا، از قطار پیاده شوند.

براساس اظهارات پولیس ۱۸ مهاجر دستگیر شده اند، و بیش از ده نفر دیگر توانسته اند فرار کنند.

پولیس افزوده که این قطار باربری از هنگری آمده بود. چنین نوع مخفی شدن در زیر قطار با خطر زیاد، ممکن است به قیمت جان مهاجرین تمام شود.

این راه در مسیر بالقان برای مهاجرین از یونان آغاز، به سوی مقدونیه و صربستان و بعد به طرف اروپای مرکزی ادامه می یابد.

دویچه وله  

 

در همین زمینه