عکس از آرشیف/ پولیس فدرال آلمان مکلف دانسته می‌شود که پناهجوی اخراج شده افغان به یونان را دوباره به آلمان برگرداند.
عکس از آرشیف/ پولیس فدرال آلمان مکلف دانسته می‌شود که پناهجوی اخراج شده افغان به یونان را دوباره به آلمان برگرداند.

فشارها بالای حکومت فدرال آلمان در پیوند به اخراج یک پناهجوی افغان به یونان، افزایش یافته است. احتمال می‌رود که تا سطح ده هزار یورو پول جریمه در این زمینه تقاضا گردد.

یک پناهجوی افغان در ماه می امسال، پس از عبور از مرز آلمان و اتریش از جانب پولیس آلمان دستگیر شد و به یونان بازگردانده شده بود.

پس از این ماجرا، یکی از محاکم آلمان با صدور حکمی، این اقدام پولیس فدرال را زیر سوال برد. در حكم محکمه تذکر رفته بود كه پولیس فدرال به این مرد اجازه ورود به آلمان را نداد و او را با هواپیما به یونان برگرداند. از منظر دادگاه، این امر مداخله ای در حقوق فردی است و "احتمالاً غیرقانونی تلقی می‌شود." محکمه افزوده بود که هزینه بازگشت این پناهجو را باید آلمان بر عهده بگیرد.

بر بنیاد معلومات سازمان غیردولتی حامی پناهجویان "پرو ازول" حالا وکیل این مرد با اقامه دعوا در محکمه اداری شهر مونشن، از حکومت فدرال این کشور خواسته است که باید جریمه بپردازد. بر اساس اصول دادگاه، احتمال می‌رود که این پول تا سطح ۱۰ هزار یورو برسد.

به تاریخ هشتم ماه اگوست امسال محکمه اداری شهرمونشن، پولیس فدرال این کشور را توظیف نمود تا پناهجوی اخراج شده افغان به یونان را دوباره به این کشور برگرداند. یک سخنگوی وزارت داخله آلمان گفته بود که با ادارات یونانی در ۱۶ اگست در ارتباط با این قضیه تماس گرفته شده است.

اولا یلپکه نماینده جناح پارلمانی حزب چپ آلمان در این باره اظهار کرده بود: «این تخطی آشکار نظام عدلی مستقل [کشور] و تا حدی سلب کردن آزادی است.»

خانم یلپکه افزود، اینکه یک فیصله انکار ناپذیر محکمه، به زودی اجرایی نمی‌شود، به دلیل اینکه برای پولیس فدرال و وزارت داخله از وجه سیاسی مطلوب نیست، غیر قابل قبول وغیر قانونی می‌باشد.

این پناهجوی افغان تاهنوز برای برگشت اش از یونان به آلمان انتظار می‌کشد. براساس اظهارات مقام های آلمانی، ادارات یونانی در حال حاضر قضیه را مورد بررسی قرار می‌دهند.

این پناهجو توسط پولیس آلمان فدرال به یونان فرستاده شده بود و در آنجا در حبس توقیفی برای اخراج به سر می‌برد.

 

در همین زمینه