دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به نبود امکانات آموزشی کافی برای کودکان پناهجو در جهان ابراز نگرانی می‌کند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به نبود امکانات آموزشی کافی برای کودکان پناهجو در جهان ابراز نگرانی می‌کند.

بنابر منابع سازمان ملل، بیش از نیمی از جمع کودکان پناهجویان در سرتاسر جهان از رفتن به مکتب محروم اند. به ویژه نوجوانان، پس از دوره ابتدایی اکثراً از ادامه تحصیل باز می‌مانند.

براساس گزارش سالیانه کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل «یو ان اچ سی آر» پیرامون تعلیم و آموزش، از میان جمعاً ۷،۱ میلیون طفل پناهجو که مجبور به ترک وطن و کشور خویش گردیده اند، ۳،۷ میلیون تن آنان از هیچگونه امکانی برای رفتن به مکتب و یا مکان‌های آموزشی برخوردار نیستند.

فیلیپو گراندی کمیسار امور پناهندگان سازمان ملل با انتقاد از این وضعیت گفت: «درصورتی که نتوانیم برای کودکان پناهجو زمینه این را فراهم نماییم که برای تضمین آینده خود از علم و امکانات لازم برخوردار شوند، پس ما در برابر پناهجویان ناکام بوده ایم.»

گراندی افزود، زمان آن فرا رسیده است که کشورهای میزبان به عنوان وطن جدید این پناهجویان بلاخره اهمیت این مسأله را همچنان با توجه به علایق خود این کشورها، درک کنند: «ما باید برای آموزش پناهجویان سرمایه گذاری کنیم. در غیر آن بهای سنگینی را خواهیم پرداخت.»

فیلپو گراندی با توجه به این وضعیت تاکید کرد « یک نسلی از کودکان محکوم خواهند بود تا در آینده در تمام زندگی از یافتن کار محروم بمانند و برای همیشه بار دوش جامعه باقی بمانند.»

بر اساس گزارش این سازمان بیش از همه وضعیت نوجوان پس از سپری کردن دوره ابتدایی به شدت وخیم می‌باشد زیرا آنان ازهیچ گونه امکانات ادامه تحصیل برخوردار نیستند.

بنابر این گزارش حدود ۸۴ درصد نوجوانان در سرتاسر جهان از امکان ادامه تحصیل پس از دوره ابتدایی برخوردار اند، اما از کل این رقم فقط ۲۴ درصد آن را نوجوانان پناهجو تشکیل می‌دهند.

در این گزارش همچنان آمده است که اکثر کودکان پناهجویی که از تحصیل محروم اند فقط در پنج کشور جهان به شمول اوگاندا، سودان، ترکیه، پاکستان و لبنان زندگی می‌کنند.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

 

در همین زمینه