آرشیف:مهاجری در حال تماس با خانواده اش در عرشه‌ی کشتی اوپن آرمز. عکس از: رویترز
آرشیف:مهاجری در حال تماس با خانواده اش در عرشه‌ی کشتی اوپن آرمز. عکس از: رویترز

هنگامی که یک مهاجر عازم سفر در تبعید می شود، ممکن است رابطه‌ی خود را با خانواده اش از دست دهد. نزدیکان و وابستگان او در سرخورده‌گی نمی دانند برای یافتن ردپای عزیز مفقود شده‌ی شان چه کاری کنند و چه كسی دنبال پیدا کردن او برود. در این مورد صدای مهاجر به شما توضیح می دهد.

"ما هیچ خبری از دو دخترمان که به لیبیا رفته اند نداریم" ، " به من کمک کنید تا برادرم را که از یک سال به اینسو ناپدید شده است، پیدا کنم" ، "من در صدد پیداکردن دوستم هستم که راهی لیبیا شد، از ماه‌ها به اینسو از او خبری ندارم "

صدای مهاجر روزانه پیام های زیادی را از آنهایی دریافت می کند که به دنبال پیدا کردن عضو خانواده شان هستند که در راه تبعید مفقود شده اند. در صورت مفقود شدن، چند روشی برای بازیافتن آنها توضیح می گردد.

  • اطلاعات مربوط به شخص مفقود شده را جمع آوری کنید

نخستین کاری که باید انجام شود جمع آوری تمام اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی فرد مفقود شده است:

- با همراهان سفدر شخص مفقود شده ارتباط برقرار کنید تا آخرین کشوری که شخص مفقود شده از آن عبور کرده است، بدانید، اگر او از طریق بحر سفر کرده است، از طریق بندر احتمالی نزدیک، او را شناسایی کنید.

- اطلاعات مربوط به سفر شخص مورد نظر را جمع آوری كنید که او به كدام كشور رفته است، آخرین شهر که او قبل از مفقود شدن در آن بوده، کدام است، قبل از آن که به این شهر برسد، در كدام كشور بود، آیا او سوار قایق هم شد ...

اطلاعات شخص مفقود شده را در این موارد نیز جمع آوری کنید: ویژه‌گی مشخص ، سن ، زخم ها ، خال کوبی ها ، جواهرات ، دی ان ای ...

  • به نماینده‌گی صلیب سرخ در کشور خود تماس بگیرید

صلیب سرخ وب سایتی را بنام (Trace the face) راه اندازی کرده است. این سایت به افرادی که عضو خانواده شان را در مسیر راه مهاجرت گم کرده اند، کمک می کند تا آنها را پیدا کنند.

بیش از۲۵۰۰عکس در این وب سایت موجود است که توسط صلیب سرخ اروپا تهیه شده است. کلیشه ها، افراد ناشناس که ناپدید شده اند، متقاضیان مفقود شده‌گان ومعلومات دیگر برای پیدا کردن آنها در این سایت موجود است. در زیر این عکس ها واژه‌های "من به دنبال خانواده ام هستم" یا در "جستجوی مادرم هستم" نوشته شده است. اگر شخص مورد نظر، یکی از نزدیکان خود را در میان آنها شناسایی کرد، به صلیب سرخ تماس می گیرد تا او را با خانواده اش وصل کند.

اوریلی دو گوروستارزو، رئیس بخش بازیابی پیوندهای خانوادگی (RLF) صلیب سرخ فرانسه می گوید: "ما می توانیم ردپای شخص مفقود شده را در۴۰ درصد موارد پیدا کنیم."

 - اگر نمی توانید عزیزان خود را از طریق وب سایت Trace the faceردیابی کنید، با دفاتر صلیب سرخ در کشور خود تماس بگیرید. آنها یک برنامه‌ی به نام بازیابی پیوندهای خانوادگی (RLF) دارند.

  • با مقامات کنسولی تماس بگیرید

با سفارت‌خانه ها یا کنسول‌گری های آخرین کشوری که شخص مفقود شده از آن عبور کرده است تماس بگیرید. گروه ارتباطی آنها می توانند شبکه های خود را فعال کنند و از این طریق، در پیدا کردن شخص مورد نظر، شما را کمک کنند.

  • با افراد مشخص دیگر ارتباط بگیرید

شهروندان اسپانیایی، تونسی و یونانی در حال تلاش برای شناسایی اجساد و جستجوی خانواده های آنها هستند. شما می توانید از طریق آنها نیز در جستجوی عزیز گمشده‌ی تان باشید.

به عنوان مثال از دو قضیه‌ی مشخص در این مورد باخبر شوید: مارتین زموررا (Martin Zamorraدر اسپانیا و شمس الدین مرزوگ (Chamseddine Marzoug) در تونس.

 

در همین زمینه