تقاضای پناهندگی این کودکان از سوی والدین‌شان به اداره فدرال مهاجرت ارائه شده است
تقاضای پناهندگی این کودکان از سوی والدین‌شان به اداره فدرال مهاجرت ارائه شده است

۲۱ درصد افرادی را که در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ در آلمان در خواست پناهندگی ارائه کرده اند، کودکان نوزاد متولد آلمان، تشکیل می دهند. تقاضای پناهندگی این کودکان از سوی والدین‌شان به اداره فدرال مهاجرت ارائه شده است.

براساس آمار وزارت داخله آلمان که روزنامه "ولت ام زونتگ" آن را منتشر کرده، در نیمه اول سال‌روان میلادی، از هر پنج نفری که برای باور اول در آلمان درخواست پناهندگی ارائه کرده اند، یکی آن کودک نوزاد بوده است. این کودکان در آلمان به دنیا آمده اند. از میان ۷۲ هزار و ۹۵۳ مورد تقاضای پناهندگی ۱۵ هزار و ۵۸۶ مورد آن مربوط به کودکانی می‌شود که کمتر از یک سال سن دارند و در آلمان تولد شده اند.

این رقم سال گذشته به ۳۲ هزار و ۳۰۳ کودک می‌رسید.

درخواست‌های پناهندگی این کودکان از سوی والدین‌شان ارائه شده است. در میان آنان والدینی نیز وجود دارند که پرونده‌های پناهندگی‌شان رد شده و باید آلمان را ترک کنند.

وزارت داخله آلمان افزوده که شمار زیادی از پناهجویانی که حتی به عنوان پناهنده پذیرفته شده اند و نیازی به تقاضای پناهندگی برای کودکان‌شان ندارد، نیز شامل این افراد می‌شوند.


 

در همین زمینه